Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Zakon tek treba da reguliše smeštaj starih osoba u privatnim domovima. Nadležno opredelili sredstva, ali bez izmene propisa ne mogu da raspišu konkurs


Konkurs za privatne domove za stare, u kojima će se boravak korisnika subvencionisati iz državne kase, biće raspisan tokom 2018. godine, kada se za to budu stvorili uslovi, kažu u nadležnom Ministarstvu. Iako je nekoliko puta najavljivan konkurs nema potporu u Zakonu o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 - dalje: Zakon), te će nadležni, pošto su prvo odobrili 204 miliona dinara u ove svrhe, sada morati i pravno da utemelje svoju zamisao.

U planu je da država vlasnicima privatnih domova ponudi da pod istim uslovima kao i državni, uz subvenciju od oko 33.000 dinara po korisniku, zbrinu najugroženije stare osobe koje se već duže vreme nalaze na listama čekanja za smeštaj. Prema propisima, da bi učestvovao na javnom pozivu, privatni dom mora da ima licencu za pružanje usluge domskog smeštaja odraslim i starijim osobama, što znači da je ispunio uslove i standarde propisane zakonom i podzakonskim aktima za pružanje ove usluge socijalne zaštite.

Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, kaže da ima problema u realizaciji ovog plana, pošto su nadležni prvo dali obećanja i obezbedili novac, a nisu smislili kako to da urade.

- Ova oblast mora da bude regulisana zakonom, na osnovu kojeg može da se raspiše konkurs - kaže naš sagovornik. - U sadašnjem Zakonu postoji samo član koji kaže da to može da se uradi kroz sistem javnih nabavki.

Kada je pravna služba u Ministarstvu rada dobila nalog, nisu imali na osnovu čega da raspišu konkurs. Sistem javnih nabavki se ne može primeniti, jer, ovde je prvi parametar da se ista usluga dobija za iste pare, dok je kod tendera to različito. To je nadmetanje, ponuđači daju zapečaćene ponude.

- U ovom slučaju trebalo bi sklopiti ugovor sa onima koji žele da učestvuju u subvencionisanju boravka - kaže Milovanović. - Da li će se napisati uredba koja će dopuniti Zakon, ili će se naći neki drugi način, još se ne zna. Sigurno je da je obezbeđeno 204 miliona dinara, i da će sigurno na kraju sve biti realizovano.

Milovanović dodaje da niko ne može da kaže da li je toliko para dovoljno, pošto spisak ljudi po kojem je iznos određen datira od prošle godine - ne zna se da li su ljudi sa liste čekanja još živi, ili su već negde smešteni.

Kako kažu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, najveća potražnja za smeštajem je u većim gradovima. Prednjači Beograd, slede Novi Sad i Niš, dok u nekim ustanovama u manjim sredinama ima slobodnih mesta.

- Po poslednjem podatku iz juna 2017. na listama čekanja je bilo 509 ljudi - kažu u Ministarstvu.

Uslugu smeštaja starih pruža 40 ustanova u državnom vlasništvu kapaciteta 8.966 mesta. Od početka licenciranja u maju 2013. godine licence je dobilo ukupno 190 privatnih domova za stare, čiji su kapaciteti oko 5.500 mesta.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 07.03.2018.
Naslov: Redakcija