Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PORESKE UPRAVE: Uspostavljena nova organizaciona struktura sa ciljem da se broj filijala do juna 2019. godine svede na najviše 39


Poreska uprava je uspostavila novu organizacionu strukturu i namera je da se broj filijala do juna 2019. godine svede na 35, a najviše 39, izjavila je direktorka Dragana Marković.

Odgovarajući na pitanje kada će Poreska uprava da vrši unakrsnu kontrolu koju omogućava Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016), Marković je navela da ta ustanova u prethodnih 20 godina to nije radila na pravi način, a jedan od razloga je sistematizacija i složenost tog procesa.

Imamo želju da se time bavimo u budućnosti. Do kraja godine ćemo doneti akt o sistematizaciji, pa ćemo moći da proširimo i taj deo, rekla je ona.

Govoreći o radu Poreske uprave, Marković kaže da je u 2017. naplaćeno 1347,8 milijardi dinara javnih prihoda što je za 14,6 odsto više u odnosu na 2015. godinu i dodala da je naplata PDV-a dostigla rekordnih 300,1 milijardi dinara prošle godine.

Marković je navela da je poreska policija u 2017. podnela 1.583 krivične projave protiv 2.137 lica za 1.700 krivičnih dela i dodala da je 116 osoba lišeno slobode, te da je otkriveno 129 "peračkih i fantomskih preduzeća".

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 06.03.2018.
Naslov: Redakcija