Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OŠTEĆENJA VOZILA NA PARKINGU


Šta uraditi u slučaju da ste ostavili automobil na parkingu, a kada ste se vratili zatekli ste prednji deo ulubljen? Počinilac se, naravno, izgubio, a šteta je poprilična. Da li je moguće u ovakvim slučajevima naplatiti štetu i kome se obratiti kako biste ostvarili svoja prava?

U Udruženju osiguravača Srbije kažu da vlasnik vozila koji ima kasko polisu osiguranja treba da se obrati svojoj osiguravajućoj kući koja će mu isplatiti naknadu za nastalu štetu.

 Ukoliko je pak nema, neophodno je da pozove policiju pre pomeranja vozila i policija će napraviti zapisnik i naložiti pregledanje snimaka koje su napravile kamere na javnom parkingu.

Na osnovu toga bi se utvrdilo koje je vozilo napravilo štetu, a onda bi se vlasnik oštećenog vozila obratio osiguravajućoj kući u kojoj to vozilo ima polisu osiguranja.

Ukoliko se ispostavi da vozilo koje je napravilo štetu nije osigurano, za naknadu štete bi se trebalo obratiti Garantnom fondu, koji se nalazi pri Udruženju osiguravača. Garantni fond inače isplaćuje materijalne štete (nastale na stvarima) i nematerijalne (za povrede ljudi) koje napravi neosigurano vozilo.

 Sredstva u ovaj fond uplaćuju sve osiguravajuće kuće – članice UOS koje prodaju polise auto-osiguranja, uplatom doprinosa iz svake prodate polise, a u isti fond ulaze i sredstva ostvarena od regresnih zahteva prema licima koja nisu imala polisu obaveznog osiguranja vozila.

Ukoliko kamere ne postoje ili nisu radile u vreme udesa, pa se ispostavi da vozilu koje je napravilo štetu ne može da se uđe u trag, Garantni fond u tom slučaju isplaćuje samo nematerijalne štete, odnosno štete na licima ukoliko je bilo povređenih.

Materijalne štete koje napravi nepoznato vozilo, vlasnik pokriva sam (osim ako ima kasko osiguranje).

Izvor: Vebsajt Kurir, 07.03.2018.
Naslov: Redakcija