Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O OCENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Uredba stupa na snagu 14. marta 2017. godine. Postupak ocenjivanja će, kako je predviđeno, biti javan, nezavisan i nepristrasan, a rezultati poverljivi


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017 - dalje: Zakon), koje će biti osnov za praćenje i unapređenje rezultata rada, karijerni razvoj i napredovanje.

Postupak ocenjivanja će, kako je predviđeno, biti javan, nezavisan i nepristrasan, a rezultati poverljivi.

Ocena po isteku ciklusa ocenjivanja mora biti data u roku od 30 dana od dana završetka ciklusa za ocenjivanje, a zaključna godišnja ocena rada najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ocenjivanje rada zaposlenog obavlja neposredni rukovodilac, a kontrolu ocene neposredni rukovodilac ocenjivača - kontrolor.

Ako se kontrolor ne slaže sa ocenom ocenjivača, ocenu daje kontrolor.

Merila za ocenjivanje su bazične kompetencije i rezultati rada, a koristi se ukupno deset merila: šest bazičnih kompetencija i četiri merila rezultata rada.

Svako merilo se ocenjuje primenom četvorostepene bodovne skale, i to: jedan bod - "neprihvatljivo", dva boda - "potrebno je unapređenje", tri boda - "ispunjava očekivanje" i četiri boda - "značajno prevazilazi očekivanje".

Ukupan broj bodova predstavlja zbir ostvarenih bodova po svakom pojedinačnom merilu, a raspon ostvarenih bodova opredeljuje ukupnu ocenu rada zaposlenog na kraju svakog ciklusa ocenjivanja.

Zaposleni koji ima od 0 - 2,0 boda dobija ocenu "nedovoljan - 1", od 2,1 - 2,5 boda "dovoljan - 2", od 2,6 - 3,0 boda "dobar - 3", od 3,1 - 3,5 boda "ističe se - 4" i od 3,6 - 4,0 boda "naročito se ističe - 5".

Uredba predviđa da zaposleni koji nije zadovoljan zaključnom godišnjom ocenom rada može podneti zahtev za preispitivanje, u roku od osam dana od dana dostavljanja obrasca zaključne ocene rada.

Vlada je Uredbu donela na sednici 3. marta, a stupiće na snagu 14. marta 2017. godine. 

Izvor: Vebsajt RTS, 08.03.2017.
Naslov: Redakcija