Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: Povećana naplata javnih prihoda


Poreska uprava (PU) je u 2016. godini naplatila 87,6 milijardi dinara više javnih prihoda u odnosu na 2015. godinu. Od ukupno 1807,7 milijardi dinara javnih prihoda u 2016. godini, Poreska uprava je naplatila 61 odsto ili 1.102,8 milijarde dinara. U strukturi naplate ostvaren rast po svim oblicima javnih prihoda, ali se to najviše odnosi na doprinose i akcize, izjavila je direktorka PU, Dragana Marković.

Poreska uprava teži uspostavljanju uređenog sistema poslovanja koji će obezbediti redovne poreske i druge budžetske prihode i omogućiti stabilan razvoj države i društva. Najvažniji prioriteti su povećanje efikasnosti naplate javnih prihoda i borba protiv sive ekonomije.

U 2016. godini izvršeno je čak 20.892 kontrole i to, 13.134 kontrole javnih prihoda, preko 7. 473 kontrole fiskalnih računa i 285 ostalih kontrola.

Ustanovljeno je 19,8 milijardi novootkrivenih prihoda, od čega se više od polovine odnosi na prihode PDV-a, a nešto više od četvrtine na poreze i doprinose.

U kontroli evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa od ukupno 7. 473 kontrolisanih obveznika, kod 2.942 su utvrđene nepravilnosti, što je oko 39 odsto.

Kada je reč o otkrivanju poreskih krivičnih dela, poreska policija je podnela oko 1.813 krivičnih prijava protiv 2.350 lica zbog sumnje da su utajili porez.

Marković je navela da Poreska uprava ima 5.065 zaposlenih, od toga dve trećine čine žene, a preovlađuje visoka stručna sprema. 32 odsto zaposlenih čine poreski inspektori, a najmanje ima inspektora u poreskoj policiji.

Iako se čini da je taj broj veliki, on je, kaže Marković, zabrinjavajuće mali, navodeći da je pre desetak godina, tačnije 2005. godine bilo dvostruko više sistematizovanih radnih mesta nego danas.

Marković je poslala poruku da će smatrati da je Poreska uprava uspešno sprovela program transformacije, ukoliko Srbiju učini atraktivnom za poslovanje.

Izvor: Vebsajt Blic, 07.03.2017.