Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: PROGLAšENO STANJE ELEMENTARNE NEPOGODE NA TERITORIJI 15 OPšTINA. USVOJENE UREDBE O UTVRđIVANJU DRżAVNOG PROGRAMA POMOćI I OBNOVE NA POPLAVLJENOM PODRUčJU ZA PRIVREDNE DELATNOSTI, OšTEćENE PORODIčNE OBJEKATE, REGISTROVNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA


Vlada Republike Srbije proglasila je, na sednici održanoj 8. marta 2016. godine, stanje elementarne nepogode na teritoriji 15 opština u Republici Srbiji zbog poplava.

Stanje elementarne nepogode proglašeno je na teritoriji opština: Čačak, Novi Pazar, Kraljevo, Arilje, Lučani, Topola, Požega, Bajina Bašta, Ivanjica, Raška, Ljig, Rača, Kosjerić (Seča Reka, Godečevo i Makovište), Prijepolje (Aljinovići, Pravoševa, Milošev Do, Stranjani, Milakovići, Kamena Gora, Mataruge, Jabuka i Babine) i Trstenik.

Usled kišnih padavina i izlivanja bujičnih i drugih vodotokova vanredna situacija proglašena je u navedenim jedinicama lokalne samouprave, gde je do sada poplavljeno 710 domaćinstava i evakuisano 118 osoba.

Kako se prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje nastavak padavina, ugroženim područjima potrebno je pružiti neophodnu pomoć, pa se stoga donosi odluka o proglašenju elementarne nepogode.

Elementarna i druga nepogoda je, u smislu Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), događaj uzrokovan dejstvom prirodnih sila ili ljudskom aktivnošću, koji prekida normalno odvijanje života u meri koja prevazilazi redovnu sposobnost pojedinca i lokalne zajednice da se oporave bez pomoći države i prouzrokuje materijalnu štetu koja je veća od 10 odsto budžeta jedinice lokalne samouprave i koji je kao takav proglasila Vlada.

Izuzetno, Vlada može proglasiti neki događaj za elementarnu i drugu nepogodu i odlučiti o državnoj pomoći i kada je prouzrokovana šteta manja od 10 odsto budžeta jedinice lokalne samouprave, kada za to postoje posebno opravdani razlozi, a na predlog Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Vlada je prihvatila Izveštaj o stanju na teritoriji opština i gradova pogođenim elementarnom nepogodom u periodu od 6. do 8. marta 2016. godine i usvojila:

  • Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove privredne delatnosti na poplavljenom području,
  • Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih objekata,
  • Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove za korisnike oštećenih porodičnih stambenih objekata,
  • Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove registrovnom poljoprivrednom gazdinstvu za otklanjanje posledice poplava na poplavljenim područjima.

Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak kojim se uspostavlja Operativni štab Republičkog štaba za vanredne situacije, u cilju preduzimanja operativnih mera zaštite i spasavanja od poplava na teritoriji Republike Srbije.

ZAKON O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

Elementarna i druga nepogoda

Član 5

Elementarna i druga nepogoda je, u smislu ovog zakona, događaj uzrokovan dejstvom prirodnih sila ili ljudskom aktivnošću, koji prekida normalno odvijanje života u meri koja prevazilazi redovnu sposobnost pojedinca i lokalne zajednice da se oporave bez pomoći države i prouzrokuje materijalnu štetu koja je veća od 10% budžeta jedinice lokalne samouprave i koji je kao takav proglasila Vlada.

Izuzetno, Vlada može proglasiti neki događaj za elementarnu i drugu nepogodu i odlučiti o državnoj pomoći i kada je prouzrokovana šteta manja od 10% budžeta jedinice lokalne samouprave kada za to postoje posebno opravdani razlozi, a na predlog Kancelarije.

Po prestanku neposrednog dejstva elementarne i druge nepogode, Vlada proglašava da je elementarna i druga nepogoda prestala.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 08.03.2016.
Naslov: Redakcija