Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRVO STRUČNO SAVETOVANJE POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI 1. I 2. APRILA 2016. GODINE: TEME SAVETOVANJA SU PRIMENA ZAKONA O SPREčAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, MARKETING AGENCIJA ZA NEKRETNINE, JAčANJE KONKURENTNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SE BAVE POSREDOVANJEM U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI, UNAPREđENJE ZNANJA I VEšTINA AGENATA


Prvo stručno savetovanje posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti na kome će vodeći međunarodni eksperti iz sveta nekretnina predstaviti srpskim posrednicima najbolju svetsku praksu poslovanja sa nekretninana, biće održano u Beogradu 1. i 2. aprila 2016. godine.

Teme savetovanja odnose se na radno-pravnu problematiku u ovoj oblasti, primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014), pogotovo imajući u vidu da su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti obveznici na koje se odnose odredbe ovog Zakona.

Na savetovanju će biti reči i o marketingu agencija za nekretnine, jačanju konkurentnosti privrednih subjekata koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, ali i o unapređenju znanja i veština agenata.

Stručno savetovanje se održava prvog dana u Maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije od 8.30 do 13.30 sati, a od 14 sati u hotelu Park u Beogradu (ulica Njegoševa 2).

Predavači su iz SAD, Indije, Belgije, Španije, Grčke, Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Organizator stručnog savetovanja je udruženje "Klaster nekretnine", a projekat se realizuje uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Informacije o Stručnom savetovanju možete dobiti od administratora Klastera nekretnine Nebojše Ilića (mob. tel. 063 366 878, e-adresa: office@klasternekretnine.com), kao i od članova Programskog tima: Nenada Đorđevića (mob. tel. 063 215 808), Damira Borića (mob. tel. 063 304 280), Miroslava Cvetkovića (mob. tel. 063 265 993), mr. Milića Đokovića (mob. tel. 065 5544 755) i dr. Slaviše Pešića (mob. tel. 069 1999 406).

U oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Srbiji trenutno posluje 620 privrednih društava i preduzetnika koji zapošljavaju 1.120 lica sa položenim stručnim ispitom.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 08.03.2016.
Naslov: Redakcija