Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO: "EUTANAZIJA €� DA ILI NE": NASTAVAK DEBATE O EUTANAZIJI 25. MARTA 2016. GODINE


U organizaciji Lekarske komore Srbije (LKS), u Beogradu je 4. marta 2016. godine, održan Okrugli sto "Eutanazija– da ili ne" u sklopu javne rasprave povodom nacrta Građanskog zakonika. Cilj Okruglog stola bio je da predstavnici etičkih odbora Komore predoče stručnoj javnosti svoje usvojene zaključke o ovom osetljivom pitanju, ali i da se čuju mišljenja eminetnih prestavnika pravnogi civilnog sektora, Udruženja pacijenata, kolega iz Srpskog lekrskog društva i međunarodnih nevladinih organizacija.

Skup je otvorila direktor LKS, prim. dr Vesna Jovanović, dok su stavove Komore, usaglašene tokom rasprave u nadležnim odborima, preneli dr Slavica Mladenović – Đurović, predsednik PO za medicinsku etiku i prof. dr Mladen Prvulović, predsednik Etičkog odbora LKS.

U toku diskusije iskristalisalo se mišljenje da je "eutanazija ne samo medicinski i etički, već i veliki sociološki, teološki i pravni problem, do sada "stran našoj medicinskoj praksi", ali sve prisutniji u svetu i i regulisan građanskim zakonicima u nekim zemljama EU i van nje.

Prema podacima dostupnim javnosti, najvažnije svetske lekarske organizacije CPME (Stalni komitet evropskih lekara) i WMA (Svetska lekarska organizacija) smatraju eutanaziju "neetičkim činom", Evropski parlament je 2012. godine doneo Rezoluciju koja zabranjuje eutanaziju, a papa Franja je stalno osuđuje kao "lažnu saosećajnost". Ipak, eutanazija je zakonom regulisana i dopuštena u Švajcarskoj, Holandiji, Luksemburgu, Belgiji i saveznim državama SAD – Vašington, Oregon i Montana (u ostalima nije), kao i u Kanadi, a u pripremi je usvajanje odredbi o pravu na tzv. pasivnu eutanaziju u Francuskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

U našoj zemlji, Prednacrt Građanskog zakonika sa odredbama o eutanaziji - u strogo određenim slučajevima i isključivo vezanim za pasivnu eutanaziju – je na javnoj raspravi. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije podržava što širu i sadržajniju javnu raspravu o ovom za lekarstvo i pravosuđe osetljivom pitanju, uključivanje stručne i što šire javnosti u donošenje konačne odluke.

Nastavak debate o eutanaziji, u organizaciji LKS, zakazan je za 25. mart 2016. godine, kada će se ponovo okupiti najviši predstavnioci stručne i šire javnosti i najvećih crkvenih zajednica u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Lekarska komora Srbije, 07.03.2016.
Naslov: Redakcija