Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: SVI KORISNICI NOVčANE SOCIJALNE POMOćI I DEčJEG DODATKA SA REšENJEM O PRAVU I RAčUNOM ZA ELEKTRIčNU ENERGIJU ILI GAS, OBRAćAJU SE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA RADI IZDAVANJA REšENJA O PRAVU. ENERGETSKI UGROżENI KUPCI NE MOGU ISTOVREMENO KORISTITI PRAVO NA BESPLATNU POTROšNJU DELA KILOVATA ELEKTRIčNE ENERGIJE I KUBNIH METARA GASA NEGO UMANJENJE MESEčNE OBAVEZE ZA SAMO JEDAN ENERGENT


Najsiromašniji građani, korisnici socijalne pomoći, dečjeg dodatka i penzioneri sa najnižim penzijama nakon skoro pola godine pauze ponovo mogu da konkurišu za besplatnu struju, ali ih procedura i dalje - odvraća od toga. Građani još ne znaju gde tačno treba da dostave papire, a cene za prijavu se kreću od simboličnih do čak 2.000 dinara.

Od početka 2016. godine na snazi je nova Uredba o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015), što je napravilo redove, ali i zabune u lokalnim samoupravama. U jednoj od najsiromašnijih lokalnih samouprava u Srbiji, u Prokuplju, kažu da je interesovanje za besplatnu struju izrazito povećano.

"Ranije se ljudi nisu javljali, ali sada imamo više od 200 prijava. Građane smo kroz akcije u opštini upoznali sa ovom mogućnošću, a kada su saznali da se papirologija ne plaća, odnosno da je vađenje dokumenata u katastru, poreskoj upravi, ali i opštini - besplatno", kaže Jasmina Malešić iz prijepoljske Kancelarije za saradnju sa predsednikom opštine.

U većim gradovima pak svaki od ovih dokumenata staje po nekoliko stotina dinara. Samo izvod iz matične knjige rođenih i venčanih staju zajedno oko 1.000 dinara, a za dokument iz katastra potrebno je platiti 130 dinara. Potrebne su još i fotokopije ličnih karata, prijave prebivališta za dete, traži se i potpisana overa u opštini sa dva svedoka o broju članova porodice i overena potvrda o primanjima. Uverenje iz Sekretarijata za finansije se ne naplaćuje, ali se overene izjave u lokalnim samoupravama tarifiraju različito od opštine do opštine. Negde ne traže naknadu, a negde košta i do 500 dinara.

Dodatnu konfuziju unose i nedovoljno informisani službenici. Kolege iz beogradske opštine Surčin kažu da se siromašni svakodnevno javljaju da se raspitaju za besplatnu struju. Ipak, kažu, oni nemaju potreban formular, odnosno rešenje o pravu, koje treba da izdaju potrošačima koji žele da konkurišu za kilovate koje neće plaćati. Zato, nema Surčinca koji će ostvariti ovu beneficiju.

Građani, kažu u opštini Grocka, mahom ne znaju tačno kome da se obrate, a nekad moraju da pređu i do 20 kilometara da bi podneli zahtev.

"Za Mladenovac, Grocku i okolna mesta građani treba prijave da odnesu u "Beokom servis" u Tiršovoj", objašnjava Stefan Dilberović, predsednik opštine Grocka. - Ova procedura otežava prijavu građanima koji žive u prigradskim naseljima.

Izvor: Vebsajt B92, 04.03.2016.
Naslov: Redakcija