Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: IZMENE SE ODLAżU IAKO POSTOJI PROSTOR ZA NJEGOVO POBOLJšANJE


Pravna baza Paragraf Lex

Više od četiri godine izmene Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) koje bi rad državnih organa učinile znatno transparentnijim „sede“ spremne i čekaju usvajanje u Parlamentu kako bi stupile na snagu. I pored brojnih inicijativa, preporuka i akcionih planova ovaj zakon i dalje opstaje u neizmenjenom obliku, iako su naizgled svi saglasni da ima prostora za njegovo unapređenje.

Izmene Zakona o pristupu informacijama bile su već u skupštinskoj proceduri, pred usvajanjem, na početku 2012. godine, ali je, nažalost, taj proces zaustavljen povlačenjem Predloga zakona iz procedure. Ministarstvo pravde i državne uprave nakon toga nije preduzimalo aktivnosti na ponovnom vraćanju izmena zakona u proceduru, a novoobrazovano Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je za sada, koliko je Povereniku poznato, formiralo komisiju za izradu Nacrta zakona, iako postoji pomenuti ranije pripremljeni predlog, kaže Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prema njegovim rečima, brojni akcioni planovi različitih ministarstava su takođe predviđali izmene ovog zakona, ali i pored toga do izmena još uvek nije došlo. Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji za period 2013-2018. ("Sl. glasnik RS", br. 79/2013) koji je Vlada usvojila 2013. godine, rok za izmenu Zakona o pristupu informacijama bio je kraj 2014. godine.

Prema Nacrtu akcionog plana iz decembra prošle godine Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, za sprovođenje Strategije reforme javne uprave, rok za izmene ovog zakona je drugi kvartal 2015. godine, a Predlogom istog Akcionog plana od pre dve nedelje, taj rok je pomeren za četvrti kvartal 2015. godine i to ne za usvajanje, već samo za utvrđivanje predloga zakona.

Prema drugoj verziji Nacrta akcionog plana Ministarstva pravde iz decembra 2014. godine, za pridruživanje EU za poglavlje 23  Pravosuđe i osnovna prava, rok za usvajanje izmena Zakona o pristupu informacijama je četvrti kvartal 2015. godine navodi Šabić.

Kako ističe, izmenama zakona bi se obezbedila veća transparentnost rada državnih organa i kvalitetnija zaštita prava na pristup informacijama. Izmene između ostalog podrazumevaju da svi subjekti kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja podležu primeni zakona, uključujući javne beležnike i izvršitelje, da više informacija, i to ažurnih, građanima bude dostupno na sajtovima organa i u informatorima o radu. Takođe, predviđa se da i Poverenik dobije ovlašćenje da podnosi prekršajne prijave zbog povrede prava na pristup informacijama, kao i da daje obavezno mišljenje u postupku donošenja propisa ističe Šabić. 

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbija, 08.03.2015.