Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME: JAVNA RASPRAVA OD 2. DO 23. MARTA 2015 GODINE. JEDNA OD NOVINA JE DAVANJE MOGUćNOSTI STRANOM PRAVNOM LICU DA BUDE VEćINSKI VLASNIK PRIVREDNOG DRUšTVA REGISTROVANOG ZA PROIZVODNJU NAORUżANJA I VOJNE OPREME


Pravna baza Paragraf Lex

U javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Privrednoj komori Srbije, predstavljene su ključne novine predloženih zakonskih rešenja.

Predstavnici više ministarstava, privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom naoružanja i vojne opreme, sindikalnih organizacija, stručne javnosti i druge zainteresovane strane imali su priliku da iznesu kritički osvrt na predložena rešenja i daju doprinos u uređenju ove oblasti.

Ključni razlozi za donošenje novog zakona su uspostavljanje integralnog pravnog okvira koji obezbeđuje stabilan kontrolni mehanizam u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme, potpunije definisanje pojmova i njihovu jednoznačnost u svim propisima iz predmetne oblasti, usklađivanje sa regulativom UN, EU i drugim međunarodnim sporazumima i konvencijama i stvaranje fleksibilnijeg okvira za učešće stranog kapitala u strukturi vlasništva.

Ključne novine u nacrtu zakona:

  • Daje se mogućnost stranom pravnom licu da bude većinski vlasnik privrednog društva registrovanog za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;
  • Republika Srbija, u slučaju privatizacije proizvođača naoružanja i vojne opreme od strateškog interesa za sistem nacionalne bezbednosti, zadržava kontrolni paket akcija;
  • Definisan je pravni okvir za očuvanje kapaciteta – tehnologija, specijalne opreme i alata za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;
  • Važenje dozvole za proizvodnju NVO je ograničeno rokom do 5 godina;
  • Uspostavljanje kontrole nad korišćenjem intelektualne svojine kroz mehanizam rojaliti prava; jačanje uloge vojne kontrole kvaliteta.

Predloženim zakonskim rešenjima stvara se ambijent za jačanje tehnološke i industrijske baze Republike Srbije u oblasti odbrambenih tehnologija i inicira potreba za osvajanjem savremenih i sofisticiranih tehnologija.

Javna rasprava o Nacrtu zakona se održava u periodu od 2. do 23. marta 2015. godine prema Programu javne rasprave koji je usvojio Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 08.03.2015.