Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODBOR ZA PROPISE SKUPŠTINE VOJVODINE DONEO GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU


Pravna baza Paragraf Lex

Odbor za propise Skupštine APV doneo je Godišnji program rada Odbora za propise za 2015. godinu. U skladu sa svojim nadležnostima i delokrugom rada, Odbor za propise razmatra predloge odluka i drugih propisa i opštih akata, sa stanovišta njihove usklađenosti sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom zemlje, kao i predloge zakona, drugih propisa i opštih akata koje pokrajinska Skupština kao ovlašćeni predlagač, predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije,radi donošenja, navedeno je u Godišnjem programu rada Odbora za 2015.godinu.

Odbor je Godišnjim programom rada, planirao i druge aktivnosti u skladu sa nadležnostima i delokrugom rada. Odbor za propise utvrđuje prečišćen tekst odluka, predlaže donošenje i izmenu Poslovnika o radu Skupštine, daje predlog za tumačenje pojedinih odredaba Poslovnika i predlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština. Zatim, Odbor razmatra obaveštenje Ustavnog suda o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa koje su doneli pokrajinski organi i utvrđuje odgovor Ustavnom sudu,predlaže Skupštini pokretanje postupka pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i propisa kojima su povređena prava Pokrajine utvrđena Ustavom i Statutom.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 08.03.2015.