Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: KAZNE PARKING SERVISA ZASTAREVAJU U ROKU OD GODINU DANA: IZVRšITELJI NE CENE ZASTARELOST, VEć IZVRšNI DUżNIK ULAżE PRIGOVOR ZASTARELOSTI


Pravna baza Paragraf Lex

Kazne Parking servisa izrečene za nepropisano parkiranje, zastarevaju u roku od godinu dana ako je vlasnik vozila fizičko lice, a u roku od tri godine ako je u pitanju pravno lice. Isti je slučaj i sa potraživanjima svih ostalih komunalih preduzeća.

Taj stav zauzeo je Vrhovni kasacioni sud (VKS) u odluci koja je objavljena na njegovom sajtu u Bazi sudske prakse suda, u jednom slučaju revizije i zahteva za tumačenjem roka zastarelosti kod komunalnih potraživanja.

Iako u našem pravnom sistemu sudska praksa nije izvor prava, odluke i stavovi najvišeg suda utiču snagom argumenata na ujednačavanje sudske prakse, kažu u VKS.

Do skoro sudska praksa nije bila ujednačena po ovom pitanju, pa su u konkretnom predmetu koji je bio predmet revizije VKS nižestepeni sudovi za nepoštovanje propisa o parkiranju primenili opšti rok zastarelosti od 10 godina.

U tom smislu ova odluka od Vrhovong kasaciong suda od 17. decembra 2014. godine je presedan koji bi ubuduće trebalo da poštuju svi nižestepeni sudovi kada je u pitanju naplata komunalnih potraživanja.

"Ovom odlukom niko nije uskraćen u ostvarenju svojih prava, već se od pružaoca komunalnih usluga zahteva poštovanje propisanih zakonskih rokova, što je u interesu pravne sigurnosti", navode u VKS.

Za naplatu potraživanja Parking servisa i druga kominalna potraživanja od sredine 2012. godine nadležni su isključivo privatni izvršitelji.

Potpredsednik Komore izvršitelja Svetlana Manić rekla je da kada je u pitanju postupanje u predmetima JKP Parking servis i drugih komunalnih preduzeća, izvršitelji prilikom dobijanja predloga za izvršenje ne cene zastarelost potraživanja.

Izvršitelji utvrđuju ispunjenost uslova za donošenje zaključka o izvršenju kako to predviđa Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), naglasila je ona.

"Ukoliko smatra da je osnovano, izvršni dužnik može istaći prigovor zastarelosti o kome će odlučivati sud. Kada je taj prigovor osnovan, sud će ga usvojiti i staviće van snage zaključak izvršitelja, tako da zastarelo potraživanje neće biti naplaćeno", ukazala je Manić.

Inače, kada su u pitanju potraživanja Parking servisa, rok zastarelosti počinje da teče od trenutka pisanja kazne za nepropisno parkiranje, a prekida se u trenutku podnošenja predloga za izvršenje privatnom izvršitelju.

Izvor: N1, 07.03.2015.