Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODRŠKA JAVNIM SLUŽBAMA U PRIPREMI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI U SKLADU SA KATALOGOM RADNIH MESTA


U cilju podrške zaposlenima u javnim službama za upodobljavanje radnih mesta u Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji poslova sa radnim mestima iz Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017 i 6/2018), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa resornim ministarstvima, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i pravnim licima koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisima o javnim službama, delegirali su predstavnike iz svojih organizacionih jedinica.

Lica za pružanje podrške javnim službama za izradu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, i to za:

radna mesta pratećih pomoćno tehničkih poslova:

- Aleksandra Branković - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- kontakt telefon: 011 2685 397, 064 8177 496
- e-adresa: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

radna mesta u zdravstvu:

- dr Mira Vučević - Ministarstvo zdravlja
- kontakt telefon 011 2656 399

radna mesta u kulturi i informisanju:

" Sektor za kulturno nasleđe:

- Vesna Maricki Ostojić - Ministarstvo kulture i informisanja, viši savetnik
- kontakt telefon: 064 670 5307
- e-adresa: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

" Sektor savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija:

- Đurđijana Jovanović - Ministarstvo kulture i informisanja, samostalni savetnik
- kontakt telefon: 064 670 5316
- e-adresa: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

radna mesta u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja:

" Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
- Dušica Šorgić, pomoćnik direktora za poslove registra
- kontakt telefon: 011 2856247, 064 8027 962
- e–adresa: dusica.sorgic@croso.rs
- Olivera Pavlović, načelnik odeljenja
- kontakt telefon: 011 2856238, 064 8027 952
- e–adresa: olivera.pavlovic@croso.rs
- Biljana Krsmanović, pomoćnik direktora za finansijsko - materijalne poslove
- kontakt telefon: 011 2856 238, 064 8027 956
- e–adresa: biljana.krsmanovic@croso.rs

" Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
- Gordana Bogojević, načelnik Odeljenja za ljudske resurse u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
- kontakt telefon: 063 699 135
- e-adresa: gordana.bogojevic@pio.rs
- Svetlana Pantović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove u Direkciji Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
- kontakt telefon: 021 4877 770
- e-adresa: svetlana.pantovic@pio.rs

" Republički fond zdravstvenog osiguranja
- Predrag Šćepanović, direktor Sektora za ljudske resurse
- e-adresa: predrag.scepanovic@rfzo.rs

" Nacionalna služba za zapošljavanje
- Jelicu Vojnović, direktor Sektora za ljudske resusre
- kontakt telefon: 064 8107 271
- e-adresa: jelica.vojinovic@nsz.gov.rs
- Snežanu Cvetinović, načelnik odeljenja za radne odnose
- kontakt telefon: 064 8107 170,
- e-adresa: snezana.cvetinovic@nsz.gov.rs
- Anu Hrbud Segenj, načelnik odeljenja za stručno usavršavanje i osposobljavanje
- kontakt telefon: 064 8107 145
- e-adresa: anu.hrbud.segenj@nsz.gov.rs

radna mesta u prosveti:

" Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje:

- dr Slavica Jašić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906
- e-adresa: slavica.jasic@mpn.gov.rs
- Ljiljana Simović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906
- e-adresa: ljiljana.simovic@mpn.gov.rs
- Ljiljana Marolt, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790
- e-adresa: ljiljana.marolt@mpn.gov.rs
- Ljiljana Deljanin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790
- e-adresa: ljiljana.deljanin@mpn.gov.rs

" Sektor za visoko obrazovanje:

- Snežana Ružić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3622 378; 363 1909
- e-adresa: snezana.ruzic@mpn.gov.rs

" Sektor za učenički i studentski standard i investicije:

- Tamara Nikolić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 2403 036; 2403 320
- e-adresa: tamara.nikolic@mpn.gov.rs

" Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih:

- Dragan Marinčić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3616 547; 363 1462
- e-adresa: dragan.marincic@mpn.gov.rs

radna mesta u socijalnoj zaštiti
- Nevena Janaćković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita
- kontakt telefon: 011 3616 254
- e-adresa: nevena.janackovic@minrsz.gov.rs
- Ljiljana Đuretić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita
- kontakt telefon: 011 3616 254
- e-adresa: ljiljana.djuretic@minrsz.gov.rs

radna mesta u sportu
- Slavka Lakićević, Ministarstvo omladine i sporta, v.d sekretar ministarstva
- kontakt telefon: 011 3117 099
- e–adresa: slavka.lakicevic@mos.gov.rs
- Borivoj Janković, Ministarstvo omladine i sporta, načelnik Odeljenja u Sekretarijatu
- kontakt telefon: 011 3111 975
- e-adresa: bora.jankovic@mos.gov.rs

radna mesta u turizmu
- Ivana Dedijer, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- kontakt telefon: 063 8189 771, 011 3619 733
- e–adresa: ivana.dedijer@mtt.gov.rs

radna mesta u Akreditacionom telu Srbije
- Jovan Simić, rukovodilac Odeljenja za finansijske, pravne i opšte poslove
- kontakt telefon: 011 3130 375, 064 8872 804,
- e–adresa: jovan.simic@ats.rs
- Nenad Cvetković, šef Odseka za pravne poslove
- kontakt telefon: 011 3130 378, 064 8872 841
- e–adresa: nenad.cvetkovic@ats.rs

radna mesta u Institutu za standardizaciju Srbije
- Jelena Dojčin, Rukovodilac odeljenja za pravne, finansijske i opšte poslove
- kontakt telefon: 011 3409 344
- e–adresa: jelena.dojscin@iss.rs

radna mesta u Pravosudnoj akademiji
- Gordana Paulić, Sekretar
- kontakt telefon: 011 2184 030
- e–adresa: gordana.paulic@pars.rs

radna mesta u Fondu solidarnosti
- Vesna Veselinović
- kontakt telefon: 011 21 21 970, 21 21 971
- e-adresa: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 05.02.2018.
Naslov: Redakcija