Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: U APR- u od nedavno dostupni i podaci Narodne banke Srbije o privremenim ograničenjima kojih ima 276.000


Da li je poslovnom partneru zabranjeno da se bavi nekom delatnošću, da li je počinio krivično delo, privredni prestup, ne plaća porez, da li je nekome inspekcija izrekla neku meru sve to mogu da saznaju privrednici zahvaljujući sve potpunijoj bazi podataka Agencije za privredne registre (APR).

Od 19. januara 2017. godine u njihovoj Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja dostupni su podaci i iz prinudne naplate Narodne banke Srbije. Ovim je praktično dopunjena takozvana crna lista privrednika koja postoji od 1. juna 2016. godine. Na početku objavljivanja crne liste bilo je nekoliko desetina imena, međutim kako je ona sve duža više se ne objavljuje u APR-u, već se do informacija o nekom pravnom licu dolazi unosom podataka o imenu ili identifikacionom broju.

U APR-u kažu da su Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre uneti podaci za 58.993 domaća i strana pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije.

Upisana je 51 aktivna mera krivične evidencije, kao i mere ograničenja, njih ukupno 276.310, koje se odnose na zabrane ili ograničenja obavljanja delatnosti ili poslova, zabrane raspolaganja novčanim sredstvima, zabrane vršenja dužnosti ili poziva odgovornom licu u pravnom licu ili preduzetniku, zabrane ili ograničenja raspolaganja udelima i druga ograničenja doneta u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, mere izrečene na osnovu propisa o poreskom postupku i poreskoj administraciji, mere izrečene u postupku iz nadležnosti organa inspekcijskog nadzora i druge mere koje su, u skladu sa zakonom, izrekla druga pravna lica - kažu u APR-u.

Ova vrsta podataka će se i ubuduće redovno preuzimati putem veb servisa uspostavljenog između APR i NBS i unositi u bazu Centralne evidencije privremenih ograničenja. Uz pomoć jedinstvenog informacionog sistema, po službenoj dužnosti, prikupljaće se podaci o merama poreskih i inspekcijskih organa, sudskim presudama i rešenjima ministarstava i drugih organa o oduzimanju ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija i subvencija fizičkim i pravnim licima. Cilj je formiranje objedinjene ažurne i javne elektronske evidencije na osnovu koje će treća lica moći da steknu potpuniju sliku o poslovnoj pouzdanosti privrednih društava i lica koja upravljaju u tim društvima, kao i fizičkih lica koja obavljaju privrednu delatnost ili raspolažu novčanim sredstvima kompanija i preduzetničkih radnji.

U Centralnoj evidenciji se vode podaci o ograničenjima, o licima na koja se odnose ova privremena ograničenja, o periodu važenja konkretne mere, kao i druge pojedinosti iz konkretnog akta nadležnog organa.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 07.02.2017.
Naslov: Redakcija