Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA APV: Utvrđen Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine


Pokrajinska vlada je na sednici održanoj 7. februara 2017. godine utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine i uputila ga Skupštini AP Vojvodine na usvajanje.

Razvojna agencija Vojvodine osniva se, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, radi davanja podrške za sprovođenje razvojne politike, poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i drugih javnih politika u skladu sa zakonom, u cilju bržeg ekonomskog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine.

Osnivač Razvojne agencije Vojvodine jeste AP Vojvodina. Prava osnivača obavlja Pokrajinska vlada, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Organi RAV su skupština i direktor. Funkciju skupštine vršiće Pokrajinska vlada. Sedište RAV je u Novom Sadu, Stražilovska ulica broj 4.

Povodom Informacije o dualnom obrazovanju, koja je razmatrana, Pokrajinska vlada će, u okviru svojih nadležnosti, pružiti punu podršku realizaciji pilot-projekta dualne nastave. Naime, prema prvim iskustvima, on je dao pozitivne rezultate u osposobljavaju stručnih profila koji odgovaraju potrebama srpske privrede. Drugi, isto toliko važan pozitivan efekat, jeste što iz takvog obrazovnog sistema izlaze učenici osposobljeni za rad.

U školskoj 2016/17. godini, na teritoriji AP Vojvodine, 336 učenika se obrazuje po principu dualnog odnosno kooperativnog modela obrazovanja u pet stručnih škola. To su Tehnička škola "Ivan Sarić" u Subotici, gde se za bravara-zavarivača obrazuju učenici i na srpskom i na mađarskom jeziku, zatim Srednja tehnička škola "Nikola Tesla" u Sremskoj Mitrovici, Srednja mašinska škola u Novom Sadu, Elektrotehnička škola "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu i Tehnička škola "Milenko Verkić Neša" u Pećincima, u kojoj je školske 2015/2016. godine prva generacija učenika obrazovnog profila industrijski mehaničar završila školovanje. Svih deset učenika koji su u junu uspešno položili završni ispit, već od polovine jula počeli su da rade u fabrici za proizvodnju sistema brisača kompanije "Robert Bosch" d.o.o. u Šimanovcima, gde su tokom dve godine svog školovanja obavljali praktičnu nastavu.

Pokrajinska vlada je svojim zaključkom zadužila Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice da, prilikom planiranja upisa učenika u prvi razred srednjih škola, prednost daje obrazovnim profilima koji odgovaraju potrebama privrede, kao i obrazovnim profilima za koje postoji mogućnost izvođenja praktične nastave u preduzećima. Takođe, konstatovala je da je potrebno da se lokalne samouprave više uključe u proces uvođenja dualnog principa obrazovanja – promocijama dualnog obrazovanja, povezivanjem kompanija i škola, kao i materijalnom podrškom ovom vidu obrazovanja.

Iz tekuće budžetske rezerve, Pokrajinska vlada izdvojila je 770.018,00 dinara za Predškolsku ustanovu "Srećno dete" u Novom Kneževcu. Ova sredstva će se upotrebiti za finansiranje troškova izvođenja radova na zameni svetlosnih kupola-kalota i gromobranske instalacije na krovu objekta predškolske ustanove.

Izvor: Vebsajt Vlade APV, 07.02.2017.
Naslov: Redakcija