Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVALUACIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA: Ministarstvo zdravlja navodi da je Integrisani zdravstveni informacioni sistem apsolutno zaštićen, te da funkcioniše u skladu sa Zakonom. Svaki neovlašćeni pristup, čak i ako se desio, nije posledica pasivnosti i nemarnosti Ministarstva zdravlja, već pojedinaca u zdravstvenoj ustanovi koji nisu znali da pravilno koriste dodeljenu šifru


Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) apsolutno je zaštićen i funkcioniše u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evaluacijama u oblasti zdravstva ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014 i 106/2015 - dalje: Zakon), odgovor je Ministarstva zdravlja na primedbu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljuba Šabića, da je sa stanovišta zaštite podataka o ličnosti stanje portala "Moj doktor" zabrinjavajuće, jer otvara mogućnosti za kompromitaciju i zloupotrebu ličnih podataka.

U resornom Ministarstvu navode da su preduzeli sve da se zaštiti baza podataka IZIS-a.

"Svaki neovlašćeni pristup, čak i ako se desio, nije posledica pasivnosti i nemarnosti Ministarstva zdravlja, već pojedinaca u zdravstvenoj ustanovi koji nisu znali da pravilno koriste dodeljenu šifru", navedeno je iz Ministarstva.

Pojašnjavaju da se sve eventualne manjkavosti pomenutog sistema otklanjaju u kontinuiranoj saradnji sa nadležnim institucijama, te da "nema razloga za bilo kakvu negativnu reakciju Poverenika, imajući u vidu da se baza podataka nalazi u Telekomu Srbije".

Navode da je implementacija IZIS-a počela na osnovu Zakona, koji je u primeni od 1. januara 2017. godine, a stupio je na snagu novembra meseca 2014. godine.

Zakon je predvideo ovlašćeno, odnosno odgovorno lice za vođenje različitih vrsta i oblika evidencije, a na navedeni Zakon, kako kažu, Poverenik za informacije od javnog značaja nije imao primedbe, da nije određeno ko treba da rukovodi bazom podataka, odnosno IZIS-a kao celine.

Kako navode, kada je Ministarstvo zdravlja počelo sa implementacijom tog sistema, tako je Poverenik počeo da iznosi primedbe da nije definisano, tj. zakonom regulisano ko se smatra rukovodiocem baze podataka.

"Ministarstvo zdravlja je iniciralo sastanke kod Poverenika, koji je više puta pohvalio takav gest Ministarstva, ali se u javnosti oglašavao kao da se Ministarstvo ponašalo krajnje pasivno, što nije tačno", navedeno je iz Ministarstva.

Napominju i da su po nalogu Poverenika pripremili Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koji je dostavljen i Povereniku na prethodno mišljenje, pre upućivanja na mišljenje ostalim nadležnim organima, a sve u dogovoru sa Poverenikom.

Izvor: Vebsajt RTS, 07.02.2017.
Naslov: Redakcija