Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Vodič za lokalne samouprave "Modeli i preporuke za unapređenje sprovođenja zakonodavnog okvira u oblasti socijalne zaštite"


Izostanak tumačenja Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 - dalje: Zakon) i jasnih instrukcija za kreiranje sadržine odluke o socijalnoj zaštiti, kao i različiti nivoi razumevanja obima prava i nadležnosti lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite - tri su grupe razloga koji su stvorili potrebu za izradom Vodiča za lokalne samouprave "Modeli i preporuke za unapređenje sprovođenja zakonodavnog okvira u oblasti socijalne zaštite".

Vodič je nastao tokom 2016. godine kao odgovor na zaključke i preporuke istraživanja i analize pod nazivom "Socijalna zaštita na lokalnom nivou: stanje i perspektive", sprovedene tokom 2015. godine od strane Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) u saradnji sa spoljnim stručnjacima, a koja je ukazala na izazove lokalnih samouprava u domenu sprovođenja nadležnosti u oblasti socijalne zaštite, posebno u delu koji se odnosi na revidiranje Odluke o socijalnoj zaštiti u skladu sa važećim Zakonom.

Vodič je struktuiran u tri komplementarna bloka.

Prvi blok sadrži pregled postojećeg strateškog i zakonskog okvira za izradu Odluke o socijalnoj zaštiti, analizu postojeće pravne prakse na lokalnom nivou i daje preporuke za izradu odluke o socijalnoj zaštiti u skladu sa Zakonom.

Drugi blok daje prikaz normativnog okvira za uređenje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalne samouprave, uputstva za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite, predlaže metodologiju formiranja cene usluga socijalne zaštite i sufinansiranje korisnika u ceni usluga.

Treći blok je aneks Vodiča koji sadrži predloge modela i to: Model odluke o socijalnoj zaštiti, predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene usluge, predlog Rešenja o utvrđivanju kriterijuma za učešće korisnika u ceni usluge; i predlog Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge. Pored toga, priloženi su i predlozi Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja sledećih standardizovanih usluga socijalne zaštite: pomoć u kući, dnevni boravak, lični pratilac deteta, personalna asistencija i usluga svratište.

Modeli akata:

Izvor: Vebsajt SKGO, 03.02.2017.
Naslov: Redakcija