Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Sindikati traže da umanjenje prevremenih penzija bude privremeno do ispunjenja starosne granice. Ovo pitanje naći će se na dnevnom redu naredne sednice Socijalno-ekonomskog saveta


Godinu dana od pokretanja inicijative na Socijalno-ekonomskog savetu da se preispita zakonsko rešenje o kaznenim poenima za prevremeno penzionisanje, ta tema će, na zahtev sindikata, ponovo biti na dnevnom redu naredne sednice Saveta. Sindikati traže da umanjenje prevremenih penzija bude privremeno do ispunjenja starosne granice, dok se nadležni još preračunavaju ima li prostora da se taj zahtev uvaži.

Maksimalno umanjenje od 20,4 procenata godišnje imaju svi kojima do starosne granice penzionisanja nedostaje pet i više godina. Među 20.000 onih koji su u protekle dve godine, koliko se primenjuje ovakva zakonska odredba, otišli u prevremenu penziju, čak 26 odsto njih ima takvo umanjenje.

U sindikatu ipak naglašavaju da nisu za potpuno ukidanje kaznenih poena.

"Da oni ostanu ali kada čovek napuni 65 godina, da se to ukine, da ne plaća dok je živ kaznu koja nije bila primerena ni kad je kažnjen", kaže Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Uz neophodan staž, umanjenu penziju muškarac dobija ako nema 65 godina života, a žena 61 i po. Za svaki nedostajući mesec umanjenje je 0,34 odsto. To ne važi jedino za one sa 45 godina staža.

Kakve su šanse da prevremene penzije postanu privremene, još nije izvesno. Međutim kako se od nadležnih nezvanično može čuti, najveće izglede da se reše kaznenih poena imaju oni sa beneficiranim stažom. Oni u penziju najčešće odlaze već u 55-toj godini i uvek imaju maksimalno umanjenje penzije.

Namera reformskog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) bila je da se penzionisanje odloži, procenjivalo se da će samo kazneni poeni za 10 godina primene, budžetu uštedeti 185 milijardi dinara. Prema podacima penzijskog fonda, zakon daje rezultate, smanjuje se broj zahteva za penzionisanje, u prošloj godini za devet odsto.

Najviše oklevaju oni koji bi mogli u prevremenu penziju.

Vladimir Stanković iz PIO fonda kaže da je za nekih 20 procenata smanjen broj lica koja su ostvarila pravo na prevremenu penziju u odnosu na 2015. godinu.

Među onima koji su u takvu penziju otišli, 15 odsto njih ima beneficiran staž.

Izvor: Vebsajt RTS, Olivera Petrović Stojančić, 07.02.2017.
Naslov: Redakcija