Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: SVE PODATKE KOJI SE TIčU GRAđANA, A NALAZE SE U SLUżBENIM EVIDENCIJAMA, DRżAVNI SLUżBENICI ćE MORATI SAMI DA OBEZBEDE. OVO ćE UTICATI NA SMANJENJE IZNOSA ILI POTPUNO UKIDANJE POJEDINIH REPUBLIčKIH TAKSI


Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih, državljanstvo i ostala dokumenta, koja su u posedu države, a koja smo morali da pribavljamo da bismo ostvarili svoja prava odlaze u istoriju. Nov odnos građana i administracije, u skladu sa evropskim standardima, omogućava Predlog zakona o opštem upravnom postupku koji je ušao u skupštinsku proceduru.

Novim rešenjima sve ove izvode koje smo morali da obezbedimo da bismo dobili ličnu kartu, pasoš ili realizovali neko od prava i obaveza, pribavljaće državni službenici uvidom u elektronsku bazu podataka. Jedan od benefita, uz vreme koje više nećemo gubiti na papirologiju, jeste svakako i novac koji nećemo morati da izdvajamo za izvode. Po nekim računicama, kada je prosečna porodica u pitanju, reč je o uštedi od više od 100 evra na godišnjem nivou.

Novim propisima praktično će biti umanjeni troškovi vađenja pasoša za tačno 3.000 dinara. Građani više neće plaćati troškove poput izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, koji sada koštaju po 400 dinara. Besplatno će biti i uverenje o državljanstvu koje sada košta 700 dinara. Ako se tome dodaju i poštanski troškovi za one koji ne žive u mestu rođenja, jasno je da je ušteda poprilična.

Naime, 90 dana od usvajanja ovog zakona, državni službenici će sve podatke koji se tiču građana, a nalaze se u službenim evidencijama, morati sami da obezbede. U suprotnom, Predlogom zakona su predviđene rigorozne kazne za nepoštovanje ove odredbe.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave objašnjavaju da je predviđena i obuka službenika, elektronsko umrežavanje baza podataka i niz drugih aktivnosti koje treba da dovedu do potpune promene u ophođenju administracije.

- Predviđeno je da Zakon o opštem upravnom postupku u potpunosti podrži elektronsko komuniciranje. Građani više neće morati da dostavljaju izvode različitim institucijama, jer će one morati da ih razmenjuju međusobno. Tako se javna uprava transformiše u pravi servis građana - navodi Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu.

- Krećemo sa primenom ove odredbe zakona prvo, jer znamo koliko će to rasterećenje obradovati naše građane, a opet želimo da im pokažemo nameru da reformišemo upravu, da u potpunosti bude u službi građana. Potom imamo godinu dana da organizujemo obuke državnih službenika, pružimo potpunu podršku svima da se umreže i za godinu dana dobijemo jedinstvenu "magistralu" podataka svih državnih organa kojoj će moći da pristupe samo ovlašćena lica - kaže Ožegović.

Javne institucije pritom neće moći različito da tumače iste zakone, kao i da donose različite odluke u istim situacijama, pa će građanin moći da se žali sudu ako je prema njemu postupano drugačije nego prema nekom drugom, predviđeno je Predlogom zakona.

 

Do sada

Predlog ZUP-a

Prijava ličnog imena deteta radi upisa u MKR

 

 

Izvod iz matične knjige venčanih

420

0

Uverenje o državljanstvu za oba roditelja

1.400

0

Trošak vremena

569,80

284,90

Prijava prebivališta novorođenog deteta

 

 

Izvod iz matične knjige rođenih za dete

0

0

Naknada za republičku administrativnu taksu

300

300

Trošak vremena

712,25

0

UKUPNO

3.402,05

584,90

Izvor: Vebsajt Dnevnik, V. Đuričić, 07.02.2016.
Naslov: Redakcija