Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: VLASNIK, ODNOSNO KORISNIK VOZILA DUżAN JE DA, NA ZAHTEV POLICIJSKOG SLUżBENIKA, DA PODATKE O IDENTITETU LICA KOME JE DAO VOZILO NA UPRAVLJANJE, ODNOSNO KORIšćENJE. U SUPROTNOM PREDVIđENA JE KAZNA OD 15.000 DO 30.000 DINARA, ILI KAZNA ZATVORA U TRAJANJU DO 30 DANA


Ako vam se do sada ikad desilo da vas uslika kamera za prekoračenje brzine, za prolazak kroz crveno svetlo ili nešto slično, a niste išli u sud jer će vam, kao vlasniku vozila, svakako stići kazna, od sada dobro pazite, jer možete da zaradite zatvor. Kada vam se dogodi da prekoračite dozvoljenu brzinu u naseljenom mestu, kazna za ovaj prekršaj nije sve što ćete morati da platite: ukoliko lično usmeno (ili lično pismeno) ne obavestite policiju ko je upravljao vašim automobilom, spremite još 30.000 dinara ili se spremite i da odete u zatvor na 30 dana.

Ovo propisuje član 247 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014 i 96/2015 - dr. zakon - dalje: Zakon), u kome piše da je vlasnik, odnosno korisnik vozila "dužan da, na zahtev policijskog službenika, da podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje, odnosno korišćenje".

U praksi će se uglavnom dogoditi to da policija na osnovu fotografija načinjenih radarom neće moći da utvrdi vaš identitet, zbog čega će vas pozvati da im dostavite "pismeno izjašnjenje o identitetu lica" koje se nalazilo za vašim volanom u momentu kad je učinjen prekršaj, ili da lično dođete u policijsku stanicu da date izjavu.

Ukoliko to ne učinite, rizikujete da platite višestruko veću kaznu od one koja je propisana za samo prekoračenje brzine – naravno, ako se radi o prekoračenju koje nije izazvalo neposrednu opasnost ili saobraćajnu nezgodu.

Ovaj paradoks omogućuje drugi član Zakona.

Naime, kazna za postupanje suprotno članu 247 utvrđena je u članu 331, koji određuje da će se "novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara, ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana, kazniti za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbi iz člana 247.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014 i 96/2015 - dr. zakon)

Član 247

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da, na zahtev policijskog službenika, da podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje, odnosno korišćenje.

Fizičko lice, vlasnik, odnosno korisnik vozila ne sme dati vozilo na upravljanje licu koje je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili je u tolikoj meri umorno, bolesno ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposobno da bezbedno upravlja vozilom, nema vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije ili je rok važenja vozačke dozvole istekao.

iz Člana 331

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

75) člana 247.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 04.04.2016.
Naslov: Redakcija