Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: 8. FEBRUARA 2016. GODINE ODRżANA SEDNICA SKUPšTINE GRADA - DONETE ODUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREđENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU, I O IZMENAMA ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAšTITE


Na sednici Skupštine grada Beograda, održanoj 8. februara 2016. godine, donete su dve važne odluke koje se tiču pomoći grada za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica i novih usluga u oblasti socijalne zaštite.

S obzirom na to da na teritoriji Beograda ima više desetina hiljada interno raseljenih sa Kosova i Metohije, Odlukom o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica se Grad Beograd opredelio da im pomogne pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i nabavkom paketa građevinskog materijala. Na ovaj način prošle godine zbrinuto je stotinu porodica i sa tom praksom će se nastaviti i ubuduće.

Komesarijat za izbeglice raspisuje javne pozive na koje mogu da se prijave sve lokalne samouprave, dajući na taj način sredstva za ovu namenu, a lokalne samouprave i same mogu da učestvuju sa minumum deset odsto neophodnog novca. Odlukom precizirani su kriterijumi, uslovi, obimi i postupak dodele pomoći.

Usvajanjem Odluke o izmenama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite usluga ličnog pratioca deteta, koja je dostupna detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju nastavlja se i 2016. godine. Usluga se pruža deci i mladima uzrasta od pet do 26 godina i to sa intelektualnim teškoćama i autizmom, višestrukim smetnjama u razvoju, te senzornim i fizičkim invaliditetom. Pruža se do 45 dana u toku kalendarske godine, najduže 20 dana u kontinuitetu. Grad uvodi uslugu personalne asistencije, dostupne punoletnim licima sa invaliditetom radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Na sednici je usvojen i amandman Gradskog veća na Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite, kojim se navodi da se u opravdanim slučajevima, kada ne postoji mogućnost izdavanja toplog obroka, suvog obroka ili gotovog paketa namirnica, korisniku prava može dati primereni iznos u gotovom novcu.

Usvojena je i Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, kojom je predviđeno da ekonomska cena bude nešto niža nego prošle godine, oko 700 dinara. Roditelji plaćaju 20 odsto od te ekonomske cene, pa se tako za određeni procenat umanjuje i njihova participacija, što iznosi oko 113 dinara.

Odbornici su usvojili i Odluku o dopuni Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu, kao i Odluku o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno opštinama u 2016. godini.

Skupština grada je usvojila dva plana detaljne regulacije, kao i odluke o izradi tri plana detaljne regulacije. Prvi plan odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane Novi Beograd do prostornog plana područja Beograda na vodi, a drugi za kompleks stanica za snabdevanje gorivom "Jakovo 1" i "Jakovo 2".

Radiće se i planovi detaljne regulacije za prostor između Matice srpske, Rableove i postojećih sportskih terena na Zvezdari, kao i za groblja u zaseoku Crkvine i selu Mladenovac u istoimenoj gradskoj opštini.

Skupština grada usvojila je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu, kojom je određeno da je maksimalan broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave grada Beograda, koji čine organi grada, organi gradskih opština, javne službe, javna preduzeća, pravna lica osnovane od strane tih preduzeća, privredna društva i druge organizacije čiji je osnivač Grad, odnosno opštine, 32.385 zaposlenih.

Kako je navedeno u Odluci, u predškolskim ustanovama ukupno je zaposleno 7.126 ljudi, dok u ustanovama kulture ukupno ima 1.183 zaposlenih. Kada je reč o broju zaposlenih za 2015. godinu u ustanovama socijalne zaštite, u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine radila je 351 osoba, u Gerontološkom centru Beograd 1.209, u Centru za socijalni rad grada Beograda 557, a u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd 380 zaposlenih. Kada je reč o opštinskim upravama, najviše zaposlenih broji opština Lazarevac, u kojoj radi 1.077 ljudi, dok najmanje zaposlenih ima opština Savski venac, njih 131.

Na sednici Skupštine grada doneta je odluka da se posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića izmeste sa Trga Slavija i sahrane u Aleji velikana. Odluka je doneta, budući da je za ovu godinu planirana rekonstrukcija tog trga. Novi plato nalaziće se na prostoru u okviru bloka između ulica Nemanjine, Kralja Milutina i Trga Slavija.

Skupština Grada Beograda usvojila je i Informaciju o podizanju spomenika Rajku Mitiću ispred stadiona Crvene zvezde koji nosi njegovo ime. Spomenik će biti otkriven 4. marta na Zvezdin rođendan. Tog dana biće svečano postavljena i tabla sa imenom ulice Rajko Mitić koja se nalazi odmah pored stadiona.

Na sednici je usvojen Plan kvaliteta vazduha u gradu čij je cilj da se očuva i poboljša kvalitet vazduha u prestonici i smanje i spreče štetne posledice zagađenja po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

Odbornici su usvojili i pravila Beograskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma.

Po skraćenom postupku, Skupština grada razrešila je Vojkana Borisavljevića dužnosti umetničkog direktora BELEF-a, a razrešila je i imenovala nekoliko članova Odbora BELEF-a.

Po skraćenom postupku, odbornici su razrešili i imenovali direktore i v.d. direktore u jednom broju ustanova čiji je osnivač grad, članove upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova, kao i članove školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola.

Imenovanjem Petra Stojanovića za zamenika gradskog pravobranioca Skupština grada završila je sednicu. Stojanović je imenovan umesto dosadašnjeg zamenika pravobranioca Milene Babić, koja je podnela ostavku. 

Izvor: Vebsajt Beoinfo i Tanjug, 08.02.2016.
Naslov: Redakcija