Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA OCENJIVANJE RADA SUDIJSKIH POMOĆNIKA: SUGESTIJE NA NACRT PRAVILNIKA SE DOSTAVLJAJU DO 19. FEBRUARA 2016. GODINE


Na sednici Visokog saveta sudstva održanoj 5. februara 2016. godine predstavljen je tekst Nacrta pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika.

Radna grupa, obrazovana od strane Visokog saveta sudstva, izradila je Nacrt pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika. Svrha ocenjivanja rada sudijskih pomoćnika je objektivno i nepristrasno utvrđivanje uspešnosti njihovog rada, napredovanja, očuvanja i unapređenja stručnosti i osposobljenosti kao i podsticanje sudijskih pomoćnika u ostvarivanju najboljih rezultata rada.

U Radnoj grupi su učestvovali:

1.Sonja Vidanović, predsednik Radne grupe, član Visokog saveta sudstva

2. Bata Cvetković, sudija Vrhovnog kasacionog suda,

3. Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda,

4. Vesna Sekulić, sudija Višeg suda u Beogradu,

5. Saša Dujaković, sudija Višeg suda u Nišu,

6. Ljuba Simić, predsednik Prekršajnog suda u Subotici,

7. Tatjana Vlaisavljević, sudija Privrednog suda u Beogradu,

8. Nela Kuburović, pomoćnik ministra pravde – Sektor za pravosuđe,

9. Lazar Lazović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i

10. Žak Pavlović, predsednik Asocijacije pravosudnih savetnika.

Zainteresovani svoje komentare, primedbe i sugestije na tekst Nacrta pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika, mogu da dostave Visokom savetu sudstva najkasnije do 19. februara 2016. godine, putem elektronske pošte na e-mail: maja.marisavljevic@vss.sud.rs

Nacrt pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika nožete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 05.02.2016.
Naslov: Redakcija