Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR: Od 1. januara 2018. godine počeo upis u vinarski registar


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi Vinarski registar u koji se upisuju proizvođači šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koje se koristi u proizvodnji vina.

Procedura upisa u Vinarski registar pokreće se podnošenjem zahteva za upis u Vinarski registar i prateće dokumentacije Ministarstvu i to od 01.01.2018. godine, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra kao i obrasca zahteva za upis u Vinarski registar ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011 i 61/2017).

Sva potrebna dokumentacija treba da se podnese na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sektor za poljoprivrednu politiku Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Da bi se neki proizvođač upisao u vinarski registar treba da podnese Zahtev za upis u Vinarski registar. Osim zahteva potrebno je dostaviti i izvod iz Registra privrednih subjekata, dokumentaciju kojom se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stručnog kadra, dokumentaciju kojom se potvrđuje vlasništvo, zakup, odnosno korišćenje objekata i prostorija za proizvodnju vina.

Takođe je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za zahtev za upis u registar u iznosu od 310 dinara, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za rešenje za upis u registar u iznosu od 1530 dinara.

Nakon prijema i administrativne obrade zahteva Ministarstvo će utvrditi ispunjenost uslova propisanih Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra koje mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina ("Sl. glasnik RS", br. 48/2010).

Za sva pitanja vezana za upis u Vinarski registar zainteresovani se mogu obratiti Grupi za vinogradarstvo i vinarstvo na brojeve telefona 011/3033120 i 011/363-1699 ili na email adresu: ivan.bradic@­minpolj.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije, 05.01.2018.
Naslov: Redakcija