Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Roditelji su dužni da u roku od 48 sati jave razrednom starešini razlog izostanka deteta iz škole i da opravdaju izostanke u roku od osam dana od prestanka razloga za odsustvovanje sa nastave. Ako roditelj ne izvrši svoju obavezu škola ima obavezu da podnese prekršajnu prijavu, odnosno krivičnu prijavu


Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 - dalje: Zakon) predviđa odgovornost roditelja za neopravdane izostanke dece sa nastave. U Sremskoj Mitrovici kažu da je ovaj Zakon primenjiv u praksi i da se to čini sa namerom da se spreče izostanci školaraca....

Prema novim propisima roditelji su obavezni da 48 sati od trenutka kada im dete ne dođe u školu jave razlog. Nakon toga, dužni su da u roku od osam dana i zvanično opravdaju časove. Ukoliko se to ne dogodi, škola obaveštava nadležne, a slede sankcije za roditelje.

U daljem postupku kad se prijavi situacija, Gradska uprava podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja odnosno staratelja. U Mitrovici je ovakvih slučajeva već bilo.

Najpre se izriče opomena, a ako učenik i posle toga nastavi da bez opravdanja izostaje sa časova, onda se roditelji kažnjavaju. Sankcija za ovaj prekršaj je od 5.000 pa do 100.000 dinara.

Roditelji dvoje osnovaca iz Pančeva platili su kaznu od pet hiljada dinara, zbog neopravdanih izostanaka svoje dece u školi....

To je prvi slučaj primene novog Zakona, koji je uneo izmene vezane za odgovornost i obaveze roditelja kada je u pitanju ponašanje njihove dece u školi.

Od donošenja Zakona Prekršajni sud u Pančevu podneo je ukupno 89 prijava protiv roditelja nesavesnih đaka.

Pored dva slučaja u kojima su presuđene novčane kazne izrečeno je i 10 opomena dok su ostali postupci u toku, a jedan je obustavljen.

Roditelji su dužni da u roku od 48 sati jave razrednom starešini razlog izostanka deteta iz škole i da opravdaju izostanke u roku od osam dana od prestanka razloga za odsustvovanje sa nastave.

"Ako roditelj ne izvrši svoju obavezu koja je propisana Zakonom škola ima obavezu da podnese prekršajnu prijavu, odnosno krivičnu prijavu. Kada škola podnese prekršajnu prijavu prekršajnom sudu dalji postupak je vezan za pravosudne organe. Prosvetna inspekcija u tom delu nema nikakvih nadležnosti. Procesuiranje se vrši od strane pravosudnih organa. Prosvetna inspekcija ima nadležnosti koje su vezane za praćenje zakonitosti rada direktora i školskog odbora po ovom pitanju", kaže Miodrag Krudulj, prosvetni inspektor.

Kazne za roditelje su od 5 hiljada dinara do 100 hiljada i odnose se na više stavki od bežanja dece sa časova do vršnjačkog nasilja i uništavanja školske imovine.

Ukoliko roditelji ne izmire novčane obaveze preti im kazna zatvora, rad u javnom interesu ili blokada računa, predviđeno je novim Zakonom.

Izvor: Vebsajt RTV, Aleksandra Plavšić, Snežana Filipović, 05.01.2018.
Naslov: Redakcija