Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Tokom 2018. godine nekoliko gradova i opština dobiće jedinstven šalter na kome će građani završavati sve poslove koje imaju sa državnom upravom


Nekoliko gradova i opština ove godine dobiće jedinstven šalter na kome će građani završavati sve poslove koje imaju sa državnom upravom. Oni će ubuduće na jednom mestu dobijati sve informacije. Podnosiće samo jedan zahtev, komuniciraće samo sa jednim službenikom i na kraju na istom tom mestu dobiće traženi dokument.

Na službeniku je da reši zahtev stranke, a kako ćemo mi to dalje u upravi da završavamo, ne treba da interesuje naše građane. U pilot projektu uvođenja jednošalterskog sistema učestvovaće tri do pet lokalnih samouprava i one će dobiti besplatnu podršku – kaže Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Registracija preduzeća u APR-u, izdavanje građevinskih dozvola ili servis "Bebo, dobrodošla na svet" – već funkcionišu kao jedinstven šalter, na kome je objedinjena procedura. Jedinstveno upravno mesto ili u prevodu jedan šalter jeste novina uvedena Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), koja omogućava da upravni postupci i procedure, postanu efikasniji, jednostavniji i ekonomičniji.

Kakvu korist građani i privreda imaju od toga?

To se može videti na primeru kupoprodaje i registracije kupovine polovnog automobila u vrednosti od 360.000 dinara ili oko 3.000 evra.

Da bi pazario i preveo polovni automobil na svoje ime novi vlasnik mora osam puta da poseti četiri ustanove (Policijsku stanicu, Poresku upravu...). Tamo treba da preda osam obrazaca (od kojih su tri ručno popunjena). Potom treba da izvrši sedam pojedinačnih plaćanja u iznosu od 14.634 dinara (122 evra). Sve to može da potraje pet ili više dana.

Za istu tu uslugu u Francuskoj je potrebno osam dokumenata, u Holandiji četiri, a u Nemačkoj i Austriji po tri. S tim što u svim tim državama kupac polovnog automobila mora da izvrši samo jedno plaćanje, ali u različitim iznosima. U Francuskoj sedam evra, u Holandiji 10, Nemačkoj 20, a u Austriji 192 evra.

Uvođenjem jednošalterskog sistema kupoprodaja i registracija polovnog automobila (u vrednosti od 360.000 dinara) bi značila sledeće: jedan odlazak na šalter policijske stanice, jedna uplata (koja bi za oko 10 odsto bila niža ili tačnije za oko 1.460 dinara) i sve bi bilo završeno za jedan dan.

Uporednopravna iskustva, kao i primeri iz naše prakse pokazuju da pružanje javnih usluga na jednom mestu doprinosi racionalizaciji postupka, kao i bitnom poboljšanju položaja građana u odnosima sa nadležnim organima. Građani i javna uprava ostvaruju znatne uštede budući da sve neophodne podatke organi razmenjuju besplatno i stranke se ne opterećuju popunjavanjem formulara i obrazaca za izdavanje dokumenata, odnosno javnih isprava, idući od šaltera do šaltera – navode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog šaltera jeste da postane most sa svim organima sa kojima bi stranka morala direktno da komunicira radi ostvarenja jednog ili više prava, naglašavaju u Ministarstvu. To omogućava građanima da na jednom mestu dobiju sve informacije, podnesu samo jedan zahtev, komuniciraju samo sa jednim organom i na kraju na tom mestu dobiju i odgovarajuće rešenje.

Najvažniji uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi jedinstveni šalter zaživeo odnose se na razmenu podataka iz službenih evidencija i funkcionisanja e-uprave. U ovom delu je bitno i pojednostavljenje zakonske regulative.

Dobra polazna osnova za sada postoji, pa je opravdano očekivati da će u skorijoj budućnosti javna uprava zaista postati servis građana i privrede, a da će jednostavni, brzi, jeftini i kvalitetni postupci i procedure biti nešto što će se podrazumevati.

Izvor: Vebsajt Politika, Marijana Avakumović, 04.01.2018.
Naslov: Redakcija