Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO ZA PROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA SU DUŽNICI ZAVODI ZA KRIVIČNE SANKCIJE I USTANOVE KULTURE: Od 01. januara 2018. godine prinudno izvršenje vrši se na isti način kao i kada su izvršni dužnici direktni korisnici budžetskih sredstava na nivou Republike, odnosno sa računa Izvršenja budžeta Republike Srbije


Narodna banka Srbije uputila je obaveštenje advokatskim komorama sa uputstvom za provođenje izvršenja kada su dužnici zavodi za krivične sankcije i ustanove kulture, sa listom novootvorenih računa.

Ministarstvo finansija – Uprava za trezor u skladu sa članom 2. tačka 51) Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009 113/2017), Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 i 110/2017) i Programom reforme javnih finansija za period 2016-2020, Ministarstva finansija iz oktobra meseca 2015. godine, sprovodi postupak uvođenja sistema izvršenja budžeta za indirektne budžetske korisnike Ministarstva pravde -– Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (zavodi za krivične sankcije), Ministarstvo kulture i informisanja (ustanove kulture) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Ustanove za ostvarivanje prava zaposlenih iz radnog odnosa i saveta za razvoj socijalnog dijaloga (Fond solidarnosti i Socijalno ekonomski savet Republike Srbije) čiji početak primene je predviđen za 1. januar 2018. godine. Shodno navedenom Uprava za trezor je svim zavodima za krivične sankcije i ustanovama kulture ugasila podračune i otvorila evidencione MB i evidencioni podračun za izvršavanje naloga prinudne naplate.

Počev od 01.01.2018. godine prinudno izvršenje na teret zavoda za krivične sankcije i ustanova kulture vrši se na isti način kao i kada su izvršni dužnici direktni korisnici budžetskih sredstava na nivou Republike, odnosno sa računa Izvršenja budžeta Republike Srbije.

Shodno navedenom, kada je izvršni dužnik zavod za krivične sankcije i ustanova kulture, u predlogu za izvršenje kao račun dužnika treba navesti račun broj 840–1620–21 Izvršenje budžeta Republike Srbije, PIB broj 100279223 i evidencioni matični broj na osnovu JB KJS (Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) dužnika.

U vezi sa navedenim dostupan je Spisak zavoda za krivične sankcije i ustanova kulture sa podacima o nazivu korisnika i evidencionom matičnom broju.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 05.01.2018.
Naslov: Redakcija