Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI: Uredba je na snazi od 7. januara 2017. godine. Pomoćnu policiju mogu činiti lica koja nisu u radnom odnosu u MUP-u, i to da bi obavljala policijske poslove. Pomoćnu policiju bira komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova, na osnovu javnog konkursa. Međutim, ministar ih može birati i bez javnog konkursa. Pripadnici Pomoćne policije ne moraju da deluju u svojim sredinama, već bilo gde na teritoriji Srbije i za vreme angažovanja primaju 70 odsto prosečne zarade bez pripadajućih poreza i doprinosa u Srbiji, isplaćene u mesecu koji je prethodio angažovanju. Tokom angažovanja nose oružje, policijske uniforme i službenu legitimaciju, koja se razlikuje samo u natpisu - umesto "Policija" piše "Pomoćna policija"


7. januara 2017. godine na snagu je stupila Uredba o službi u pomoćnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016 - dalje: Uredba).

Prema Uredbi, koja je predviđena najnovijim Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), Pomoćnu policiju mogu činiti lica koja nisu u radnom odnosu u MUP-u, i to da bi obavljala policijske poslove.

Novom Uredbom Pomoćnu policiju bira komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova, na osnovu javnog konkursa. Da bi pojedini građani bili angažovani dovoljno je da budu nezaposleni, stariji od 18, a mlađi od 50 godina i da imaju najmanje srednju stručnu spremu, u četvorogodišnjem trajanju. Komisiju koja bira pripadnike Pomoćne policije imenuje ministar.

Međutim, ministar ih može birati i bez javnog konkursa.

"Ministar može u skladu s potrebama i bez raspisivanja javnog konkursa u Pomoćnu policiju angažovati lica koja su završila osnovnu policijsku obuku, Srednju školu unutrašnjih poslova, Višu školu unutrašnjih poslova, Policijsku akademiju, Kriminalističko-policijsku akademiju ili druga lica koja ispunjavaju uslove predviđene ovom uredbom", navodi se u ovom aktu.

Pripadnici Pomoćne policije ne moraju da deluju u svojim sredinama, već bilo gde na teritoriji Srbije i za vreme angažovanja primaju 70 odsto prosečne zarade bez pripadajućih poreza i doprinosa u Srbiji, isplaćene u mesecu koji je prethodio angažovanju.

 Tokom angažovanja nose oružje, policijske uniforme i službenu legitimaciju, koja se razlikuje samo u natpisu - umesto "Policija" piše "Pomoćna policija".

Pomoćni policajac može u istoj kalendarskoj godini da bude angažovan za period do mesec dana.

Vlada je po Zakonu imala godinu dana da uredi rad Pomoćne policije, a taj rok ističe početkom februara 2017. godine.

Pomoćna policija u skladu s važećim Zakonom formira se u slučajevima kada je ugrožena unutrašnja bezbednost. Ova policija može biti angažovana i "kada postoji obostran interes Ministarstva i lokalne samouprave po osnovu posebnih sporazuma".

Izvor: Vebsajt Insajder, 07.01.2017
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija