Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA DECEMBAR


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije, za 23 radna dana u decembru, realizovano je ukupno 17,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,5 miliona, ili 25,7%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,0 miliona, ili 74,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 761.903, od čega su 565.995 plaćanja u RTGS sistemu, a 195.907 plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.432,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 37,5 milijardi dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 149,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 12.825 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 4.578 plaćanja u vrednosti od 31.937.925,21 evra. Sistem je radio bez zastoja i raspoloživost je iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 08.01.2014.