Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JEDINSTVEN INFORMACIONI SISTEM U OBRAZOVANJU, PREDVIĐA DONOŠENJE VIŠE NOVIH ZAKONA, KAO I STRATEGIJE NAUČNOTEHNOLOŠKOG RAZVOJA I PRIZNAVANJE STRANIH DIPLOMA


U Srbiji bi ove godine konačno trebalo da bude uspostavljen jedinstven informacioni sistem u obrazovanju, donošenje novih

  • zakona o udžbenicima,
  • zakona o visokom obrazovanju i naučnoistraživačkoj delatnosti.
  • Predviđena je izrada nove Strategije naučnotehnološkog razvoja, jer je postojeća ograničena na period do 2015,
  • zakona o studentskom organizovanju,
  • o prosvetnoj inspekciji,
  • inovacionoj delatnosti,
  • patentima, kao i
  • zakona o regulisanim profesijama,
  • novi pravilnik o ocenjivanju učenika.

Kako se navodi u izveštaju o radu Ministarstva prosvete i nauke, koji je dostavljen Vladi Srbije, tokom ove godine biće izmenjen set prosvetnih zakona, uspostaviće se ENIK/NARIK centar, značajan u postupku priznavanja stranih diploma radi zapošljavanja.

Ministarstvo prosvete i nauke je od izbora aktuelne Vlade uradilo predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije obrazovanja Srbije, usvojene su izmene Zakona o visokom obrazovanju i objavljeno 46 pravilnika.

Završen je poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, a potpisivanje tog dokumenta, koje se očekuje sredinom januara, jedan je od štrajkačkih zahteva sindikata obrazovanja.

Završen je projekat „Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji“, koji je sa 3,75 miliona evra finansirala EU. U okviru ovog projekta izgrađeno je sedam montažnih obdaništa, dodeljeno 10 vozila za prevoz dece od kuće do vrtića, a oko 1.700 dece od tri do 5,5 godina dobilo je bolje uslove za razvoj i učenje. U oblasti predškolskog obrazovanja tokom protekle godine je počela druga faza projekta „Vrtići bez granica“, koji treba da doprinese povećanju obuhvata dece inkluzivnim vaspitanjem i obrazovanjem. U izveštaju o radu Ministarstva se navodi i da su uspešno sprovedeni završni ispit i upis učenika u srednje škole, kao i projekat besplatnih udžbenika, uveden je novi program za osnovno obrazovanje odraslih i program afirmativnog upisa odraslih polaznika u srednje škole. U ponudi srednjih škola su tri nova zanatska zanimanja, izabrane su škole u kojima će biti uvedena još dva obrazovna profila, a u toku je prevođenje 19 oglednih profila u redovan sistem.

U izveštaju je apostrofirano da je, zahvaljujući afirmativnim akcijama, u prvu godinu studija upisan 81 student sa posebnim potrebama, 229 Roma i oko 50 iz materijalno ugroženih porodica, raseljenih i izbeglih lica. Ministarstvo je dodelilo 32.000 kredita i stipendija učenicima i studentima. Sve škole dobile su priručnike za reagovanje u kriznim situacijama. U okviru programa modernizacije škola pripremljen je konkurs za izbor izvođača za popravku 134 školska objekta.

Stipendiranje naučnika

Kada je reč o nauci, obezbeđeno je 200 novih stipendija za mlade naučnike i nastavljeno stipendiranje 423 doktoranda i 42 mlada istraživača - učenika završnih razreda srednje škole. Sa Evropskom unijom potpisan je Sporazum o učešću Srbije u najvećem evropskom programu za finansiranje nauke - Horizont 2020. Takođe je potpisan Sporazum za sprovođenje Programa Erazmus+ u cilju pripreme, praćenja i sprovođenja projekata iz oblasti obrazovanja i omladine. 

Izvor: http://www.danas.rs, V. Andrić