Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 8.1.2014. GODINE


Vlada AP Vojvodine je na sednici, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade APV prof. dr Dragoslav Petrović, razmotrila Informaciju o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u AP Vojvodini u školskoj 2013/12014. godini, u kojoj je, u državnim osnovnim školama u Vojvodini, upisan je 18.651 učenik. U poređenju s prethodnom školskom godinom, ukupan broj učenika prvog razreda smanjen je za 442 učenika ili za 2,31 odsto. Inače, nastava za učenike prvog razreda, na teritoriji AP Vojvodine, ostvaruje se u 346 državnih osnovnih škola i u dve privatne osnovne škole.

U AP Vojvodini, obrazovnovaspitni rad ostvaruje se na šest nastavnih jezika: srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku, kao i na srpskom i na nekom od stranih jezika (bilingvalna nastava). Za učenike - pripadnike manjinskih nacionalnih zajednica koji nastavu pohađaju na srpskom nastavnom jeziku, omogućeno je učenje maternjeg jezika i govora sa elementima nacionalne kulture, u okviru izborne nastave, ukoliko za to postoji interesovanje učenika, odnosno njihovih roditelja.

Na osnovu podataka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, uočeno je da je smanjen obuhvat učenika nastavom na rumunskom, slovačkom i hrvatskom maternjem jeziku.

S obzirom na značaj maternjeg jezika za očuvanje nacionalnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina, Vlada AP Vojvodine donela je radni zaključak kojim je zadužila resorni pokrajinski sekretarijat da u prvom tromesečju ove godine tim povodom organizuje tematsko savetovanje o obuhvatu učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnom školovanju. Pored svih pokrajinskih sekretarijata i nadležnog Odbora Skupštune AP Vojvodine, na savetovanje treba da budu uključeni i nacionalni saveti, institucije i stručnjaci koji se bave ovom tematikom. Savetovanje treba da pruži odgovarajuće analize i zaključke, kako bi se na Vladi Vojvodine doneo adekvatan akcioni plan.

Pokrajinska Vlada prihvatila je Informaciju o ostvarivanju javnih prihoda i primanja u AP Vojvodini u periodu od januara do septembra 2013. godine. Prema izveštaju Uprave za trezor, u ovom periodu u Vojvodini je evidentirana naplata javnih prihoda u iznosu od 224,9 milijaredi dinara, što je za 23 milijarde dinara, odnosno 11 odsto, nominalno više nego u istom periodu 2012. godine. Budžetska sredstva evidentirana su u iznosu od 144,5 milijardi dinara i, u odnosu na isti period prethodne godine, povećana su za 17,5 milijardi dinara, odnosno za 14 procenata. Što se tiče raspodele javnih prihoda, budžetu Republike Srbije je usmereno 90,5 milijardi dinara, što je za 22,3 milijarde dinara, odnosno za 33 odsto nominalno više sredstava nego u istom pertiodu 2012. godine. Navedeni iznos ne obuhvata sredstva čija se naplata evidentira samo na novu Reopublike, kao što su porez na dodatu vrednost, akcize kod uvoza, carine i primanja od privatizacije sa teritorije Vojvodine.

Vlada Vojvodine dala je saglasnost na Godišnji program poslovanja javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" za 2014. godinu. Programom poslovanja Zavoda za urbanizam Vojvodine predviđeno je devet značajnih programskih aktivnosti. Između ostalih, šest se odnosi na prostorne planove područja posebnih namena. Ti su planovi vezani za infrastrukturne koridore za zaštićena područja, za ekološke koridore i za infomacioni sistem u oblasti prostornog planiranja u pokrajini. Planirana je izrada dve studije - o razmešataju radnih zona i o realizaciji Regionalnog prostornog plana Vojvodine za 2014. godinu. Planirana su i dva međunarodna projekta koja se finansiraju iz IPA programa.

Nakon odlaska u penziju dosadašnjeg šefa Kabineta predsednika Vlade AP Vojvodine, na današnjoj sednici na ovu funkciju postavljena je Aleksandra Kolar, diplomirani filolog-srbista i sadašnja savetnica predsednika Vlade Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 8.1.2014.