Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


PREDLOG ZA UTVRĐIVANJE VREMENA I MESTA ROĐENJA (DOKAZIVANJE ROĐENJA)

O OBAVEZI DOMAĆIH SUDOVA I UPRAVNIH ORGANA DA TUMAČE I PRIMENJUJU PRAVO EU

KOMENTAR ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 119/2013: • Od 1.1.2014. godine primenjuju se nove naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre •

LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI ILI STEČAJU

PRAVNI POSLOVI U KOJIMA POSTOJI LIČNI INTERES I OBAVEZA NJIHOVOG PRIJAVLJIVANJA PRIVREDNOM DRUŠTVU

Izvor: Paragraf Lex