Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA PDV KOD UVOZA PUTNIČKIH AUTOMOBILA KOJI SU PREDMET DONACIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
  • Uprava carina: CARINSKI POSTUPAK KOD PRIVREMENOG IZVOZA, PRIVREMENOG UVOZA I TRANZITA ROBE NA OSNOVU KARNETA ATA OD 16.12.2013. GODINE - Carinski zakon: čl. 118 i 125
Izvor: Paragraf Lex