Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AKCIZAMA: Rok za dostavljanje izveštaja za utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina 15. januar 2018. godine


U skladu sa članom 10. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.) i članom 4. Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012 i 88/2017), svi proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da utvrde ukupnu vrednost svih duvanskih prerađevina i ukupnu količinu duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, i izveštaj sa tim podacima dostave Upravi za duvan u roku od 15 dana po isteku te kalendarske godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za duvan, 06.12.2017.
Naslov: Redakcija