Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU: U OKVIRU INSTRUMENATA ZA PRETPRISTUPNU POMOć EU (IPA), SRBIJA U 2016. GODINI OčEKUJE BESPOVRATNA SREDSTVA RAZVOJNE POMOćI U IZNOSU OD 29,71 MILIONA EVRA. DRżAVA IMA OBAVEZU DA SAMA OBEZBEDI FINANSIRANJE UčEšćA SRBIJE U SPROVOđENJU TE POMOćI, I TO U IZNOSU OD 8,13 MILIONA EVRA


U okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU (IPA), Srbija u 2016. godini očekuje bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 29,71 miliona evra, odnosno 3,64 milijarde dinara.

Država u tom slučaju ima i obavezu da sama obezbedi finansiranje učešća Srbije u sprovođenju te pomoći EU, i to u iznosu od 8,13 miliona evra, odnosno 995,94 miliona dinara, navedeno je u Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, koji je u skupštinskoj proceduri.

U okviru prve komponente IPA- Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju Srbija sprovodi decentralizovano, u 2016. godini očekuju se bespovratna sredstva EU u iznosu od oko 29 miliona evra, odnosno 3,43 milijarde dinara, uz obavezu učešća Srbije u iznosu od 3,46 miliona evra, odnosno 423,85 miliona dinara.

U okviru prve komponente IPA za 2013. godinu, u 2016. godini očekuje se priliv od EU na ime refundacije plaćenih članarina za učešće u Programima EU u 2013, u iznosu od 6,59 miliona evra.

U okviru Akcionog programa IPA 2014, koji Srbija sprovodi po modelu indirektnog upravljanja, u 2016. godini se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 3,19 miliona evra, odnosno 390,95 miliona dinara.

Učešće Srbije je planirano u iznosu od 687.722 evra, odnosno 84,24 miliona dinara.

U okviru istog Akcionog programa očekuje se i priliv od EU na ime refundacije plaćenih članarina po osnovu učešća u Programima EU u 2014. godini, u iznosu od 6,56 miliona evra.

U finansijskoj perspektivi EU za period 2014-2020. godina Srbija učestvuje u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje i nastavlja učešće u programima prekogranične i transnacionalne saradnje iz finansijske perspektive EU za period 2007-2013. godina, navodi se u Predlogu zakona.

Srbija u 2016. obezbeđuje sredstva za predfinansiranje i sufinansiranje aktivnosti u projektima prekogranične i transnacionalne saradnju, kao i projekata tehničke pomoći.

Za ove namene Srbija obezbedjuje sredstva u iznosu od 110,01 miliona dinara.

U okviru programa prekogranične i transnacionalne saradnje u 2016. godini očekuje se novčani priliv od 19,35 miliona dinara, odnosno 158.000 evra i oprema u vrednosti od 137,43 miliona dinara za projekte koje sprovode direktni budžetski korisnici.

Procenjena planirana sredstva za članarine po osnovu učešća u programima EU u okviru finansijske perspektive 2014-2020, u 2016. godini iznose 1,74 milijarde dinara.

Izvor: Vebsajt Blic, 05.12.2015.
Naslov: Redakcija