Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: VOJNI SINDIKAT VOJSKE SRBIJE PODNEO INICIJATIVU ZA OCENU ZAKONITOSTI PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI PUTNIH I DRUGIH TROšKOVA I DRUGIH PRIMANJA U VOJSCI SRBIJE


Vojni sindikat vojske Srbije podneo je 3. decembra 2015. godine Ustavnom sudu inicijativu za ocenu zakonitosti Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije, koji je propisalo Ministarstvo odbrane 12.11.2015. godine.

Ovim Pravilnikom smanjene su dnevnice zaposlenima u Vojsci. Naknade za službena putovanja iznose svega 150 dinara, dok se dvadesetčetvoročasovno dežurstvo, straža, odlazak na teren ili obuku plaćaju 800 dinara dnevno umesto dosadašnjih 1.100 dinara. Nova pravila propisala su i manje naknade za obezbeđivanje Kopnene zone bezbednosti koje su sa 2.500 smanjene na 1.500 dinara, dok će članovi ekipe za uništavanje ubojnih sredstava umesto 5.000 dnevno primati 4.400 dinara.

Zbog još jednog "stezanja kaiša" na račun Vojske protestovao je Vojni sindikat vojske Srbije koji je Vladi Republike Srbije podneo žalbu na izmene i dopune ovog Pravilnika. Sporni dokument, kako tvrdi Vojni sindikat vojske Srbije, propisao je obračun naknada na nezakonit način, a mnoge njegove odredbe u suprotnosti su sa Zakonom o vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US) i Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). Jedan od njih je član u skladu sa kojim su oficiri i podoficiri zaposleni na određeno vreme izuzeti od primanja dela naknade za stanovanje, smatraju u Vojnom sindikatu Srbije. Sindikalci su se žalili i na utvrđivanje naknade za dežurstvo u zdravstvenim ustanovama koja je kako kažu, manja nego što Zakon o radu propisuje.

"Osporavani Pravilnik propisuje da se naknada zdravstvenim radnicima obračunava od osnovne plate, a ne od osnovice i to u iznosu manjem od iznosa propisanog zakonom. Zakon o radu nalaže da zaposleni za isti rad ostvaruje jednaku zaradu. Primenom odredbi ovog Pravilnika dva hirurga koji dežuraju u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, a različitog su čina, neće imati istu naknadu za stručno dežurstvo jer nemaju istu platu, iako rade isti posao", navedeno je u dopisu Vojnog sindikata vojske Srbije.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelena Popadić, 04.12.2015.
Naslov: Redakcija