Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA I O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN": EFIKASNIJE OBAVLJANJE POSLOVA I USKLAđIVANJE SA IZMENAMA ZAKONSKIH PROPISA U OBLASTIMA JAVNIH FINANSIJA, PLANIRANJA I IZGRADNJE, TURIZMA, INSPEKCIJSKOG NADZORA. ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU PRESTAJE DA POSTOJI KAO ORGANIZACIONA JEDINICA U SASTAVU GRADSKE UPRAVE. POSLOVNO IME JKP "INFOSTAN" PROMENJENO JE U JKP "INFOSTAN TEHNOLOGIJE"


Skupština grada Beograda je na sednici održanoj 7. decembra 2015. godine izmenila i dopunila Odluku o Gradskoj upravi Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2013 - prečišćen tekst, 9/2013 - ispr., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/2015 i 43/2015), kao i Odluku o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013).

Odluke su obrazložile gradska sekretarka za komunalne i stambene poslove Nina Jandrić i zamenica sekretara za upravu Svetlana Marčetić.

Kako je istakla Svetlana Marčetić, cilj Odluke o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda je efikasnije obavljanje poslova i usklađivanje sa izmenama zakonskih propisa u oblastima javnih finansija, planiranja i izgradnje, turizma, inspekcijskog nadzora i drugo.

Najviše izmena tiče se rada Sekretarijata za finansije jer je u ovoj sferi došlo do promena niza zakona. Takođe, na osnovu Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015), Sekretarijatu za privredu data je nadležnost da može bliže da uredi tehničke i druge uslove u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u stambenoj zgradi. Zavod za informatiku i statistiku prestaje da postoji kao organizaciona jedinica u sastavu Gradske uprave. Poslovi će se obavljati delom u ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave, a delom u JKP "Infostan".

Gradska sekretarka za komunalne i stambene poslove. Nina Jandrić. precizirala je da je Odluka o izmeni i dopune Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan" posledica izmenjene odluke o Gradskoj upravi. Deo poslova koji se tiču informatike prelaze u nadležnost "Infostana". Ovo preduzeće raspolaže resursima koji to mogu da obavljaju, a da se ne naruši njegova osnovna komunalna delatnost, odnosno naplata komunalnih usluga. Poslovno ime JKP "Infostan" promenjeno je u JKP "Infostan tehnologije".

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 07.12.2015.
Naslov: Redakcija