Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: PREDLOG NOVOG ZAKONA, VLADA RS ćE USVOJITI DO KRAJA 2015. GODINE


Predlog novog Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon) Vlada Republike Srbije će usvojiti do kraja 2015. godine, izjavio je ministar privrede, Željko Sertić, dodajući da će pravi rezultati poslovanja tih firmi biti merljivi u 2016. godini.

Novim zakonom, kako je ministar naveo, na ozbiljan način će biti definisano upravljanje javnim preduzećima, kao i učešće u upravnim odborima.

Članovi UO, kako je naveo, moraju da budu edukovani i da znaju na koji način da kontrolišu rad menadžmenta.

"Do sada je njihova uloga u velikoj meri bila protokolarna, što je dovelo do toga da u prethodnim godinama tu niko nije vodio računa", rekao je ministar.

Dosadašnji rad javnih preduzeća je, prema njegovim rečima, teško meriti, jer nije postojao dobro postavljen analitički sistem da bi se pričalo o razlikama.

"Tek krajem 2014. godine Vlada Republike Srbije je donela dokument od 19 tačaka koje moraju da ispune preduzeća kako bismo pratili njihove rezultate", rekao je on.

Rezultati za prva dva kvartala 2015. godine, mereni tom metodom, bolji su u odnosu na plan, a plan je bio znatno bolji nego poslovanje u prethodnoj godini, rekao je Sertić i objasnio da je to zbog drastičnog smanjenja troškova rashoda koji nisu u funkciji razvoja.

"Mi smo u 2013. imali 55 milijardi minusa u javnim preduzećima, a ovim planom je predviđeno 35 milijardi smanjenja. U odnosu na taj plan imamo oko pet odsto manje rashode i 0,52 veće prihode nego što je planirano. Imamo za devet odsto manje izdvajanja za plate i oko tri odsto ukupno umanjeno zaposlenih", precizirao je ministar.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija