Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: ZAšTITNIK GRAđANA POKRENUO INICIJATIVU ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA


Zaštitnik građana Saša Janković podneo je Vladi inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009), u cilju potpunijeg ostvarivanja roditeljskog i dečjeg dodatka i usklađivanja sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) i načelom inkluzivnog obrazovanja. Izmenama je predviđeno:

- da otac deteta može ostvariti pravo na roditeljski dodatak u slučaju kada je majka deteta strani državljanin ili lice bez državljanstva, a otac i/ili dete domaći državljani,

- da otac deteta može ostvariti pravo na roditeljski dodatak u slučaju kada majka nema prebivalište u Republici Srbiji, a otac i/ili dete imaju,

- da dete koje je državljanin Republike Srbije i koje živi i školuje se u Republici Srbiji može ostvariti pravo na dečji dodatak i kada se nalazi pod neposrednom brigom roditelja koji nema državljanstvo Republike Srbije, odnosno nema prebivalište u Republici Srbiji,

- brisanje ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kao uslova za ostvarivanje prava na roditeljski i dečji dodatak dodatak i

- usklađivanje sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i načelom inkluzivnog obrazovanja.

Izvor: Vebsajt zaštitnika građana, 7.12.2014.