Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Svako mora da policiji ili javnom tužiocu prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega. Zakon ne predviđa kazne za komšije i ostala lica koja znaju, a ne prijave nasilje, ali predviđa novčanu kaznu od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u državnom i drugom organu koje ne prijavi ili ne reaguje na prijavu ili opstruira prijavljivanje ili reagovanje na svako saznanje o nasilju u porodici


Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) usvojen je pre tri godine, a u prvih 27 meseci primene Zakona prijavljeno je 109.000 slučajeva koji su pojedinačno razmatrani. Stručnjaci ocenjuju da je svako ko ne prijavi nasilje saučesnik, s obzirom na to da je po ovom Zakonu svako ko ima saznanja o nasilju dužan da to prijavi policiji!

Naime, u članu 13 ovog Zakona navodi se da svako mora da policiji ili javnom tužiocu prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega.

- Državni i drugi organi, organizacije i ustanove obavezni su da prijave svako saznanje o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega. Javni tužilac kome je prijavljeno nasilje ili neposredna opasnost od njega dužan je da prijavu odmah prosledi policijskim službenicima - predviđa član 13, dok član 22 kaže da je lice koje ima saznanja o izvršenom krivičnom delu određenom ovim Zakonom dužno da to prijavi policiji ili tužiocu.

Ministarka pravde Nela Kuburović nedavno je izjavila da je izuzetna vrednost ovog Zakona u tome što imamo veliki broj spasenih žena i dece.

- Broj od 38.000 hitnih mera (iseljenje nasilnika ili zabrana kontakta) pokazuje koliko zakon može preventivno da deluje. To znači da potencijalno imamo spasenih 38.000 lica - navela je ministarka.

Marija Petronijević iz udruženja Fenomena navodi da je dobro to što je u Zakon stavljena obaveza prijavljivanja nasilja u porodici.

- Ako komšije ili rođaci ne prijave nasilje, policija ne može da zna. Svakome ko je u dilemi da li da prijavi nasilje rekli bismo da od 30 ubijenih žena prošle godine, u 25 slučajeva nikad nije bilo prijavljeno nasilje u porodici. Pravovremena prijava sigurno je mogla da sačuva život nekoj od ovih 25 žena! Svako ko ne prijavi nasilje je na neki način i saučesnik - rekla je ona.

Zakon, inače, ne predviđa kazne za komšije i ostala lica koja znaju, a ne prijave nasilje, ali predviđa novčanu kaznu od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u državnom i drugom organu koje neodložno ne prijavi ili ne reaguje na prijavu ili opstruira prijavljivanje ili reagovanje na svako saznanje o nasilju u porodici.

Izvor: Vebsajt Kurir, Mina Branković, 31.10.2019.
Naslov: Redakcija