Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK PRAVOBRANILACA GRADSKIH OPŠTINA SA CILJEM KOORDINIRANOG NASTUPA U SPOROVIMA KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD BEOGRAD I NJEGOVE OPŠTINE


Gradski pravobranilac Ljiljana Blagojević održala je u prostorijama Skupštine grada sastanak sa pravobraniocima gradskih opština sa ciljem koordiniranog nastupa u sporovima koji su od interesa za Grad Beograd i njegove opštine.

"Sastanak se održava na inicijativu zamenika gradonačelnika, Gorana Vesića, koji je prepoznao potrebu za boljom koordinacijom sa pravobranilaštvima gradskih opština. Zajednički interes nam je zaštita interesa grada, kao i potreba da u spornim situacijama nastupamo zajednički. Kako gradske opštine nemaju status lokalne samouprave, već ga ima Grad Beograd koji je i nosilac imovine, nekada postoje situacije i sporovi sa visokim novčanim potraživanjima prema gradskim opštinama, a takvi slučajevi mogu imati uticaja i na gradski budžet. Zato smo tu da pomognemo, razmenimo mišljenja i zaštitimo interese grada", kazala je Ljiljana Blagojević.

Ona je istakla da je dosadašnja saradnja bila sporadična i da će u narednom periodu ona biti redovna, u tačno određenim vremenskim terminima, a najmanje jednom mesečno. Ljiljana Blagojević je podsetila i na činjenicu da Gradsko pravobranilaštvo svakog meseca dobija izveštaje kolega iz opština o sporovima velike vrednosti, koji se potom zajednički razmatraju.

"Ovakvi sastanci imaju za cilj da se saradnja intenzivira, da se problemi identifikuju na vreme i jednoobrazno rešavaju. Takođe, Gradsko pravobranilaštvo je tu da u svakom trenutku pomogne kolegama u opštinama i zaštiti njihove interese jer svaka šteta predstavlja istovremeno i gubitak za gradski budžet. Naša želja je da se sastajemo jednom mesečno, sagledavamo trenutno stanje i pomažemo jedni drugima, ali i da budemo tu i za pojedinačne sastanke i u stručnom smislu pružimo pomoć našim kolegama, kako bismo na najbolji način zaštitili interese glavnog grada", istakla je Ljiljana Blagojević.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 7.11.2018.
Naslov: Redakcija