Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI: Iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku upozoravaju da detektivska obrada podataka o trećim licima nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a problematične su i odredbe koje daju ovlašćenja detektivima da vrše potragu za nestalim licima


Kako posluju i čime se bave detektivske agencije u Srbiji? Od postojećih petnaest agencija tek dve imaju licencu za rad, a iako je MUP nadležan za obuku, licenciranje i nadzor detektiva, sa dve godine zakašnjenja, taj proces mogao bi biti završen do kraja 2016. godine.

U međuvremenu, primena Zakona o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 - dalje: Zakon) otvorila je pitanje sukoba sa drugim zakonima.

Šta prvo pomislite na pomen privatnih detektiva?

Prevara je samo jedan od stereotipa, smatra Dragan Trivan koji je za taj posao prvi u Srbiji licenciran i dodaje - drugi mit je stigao iz holivudskih filmova.

"Da bi se neko uopšte bavio detektivskom delatnošću, on mora proći određenu bezbednosnu proveru, mora da ima visoko obrazovanje što svemu ovome daje viši nivo i višu dimenziju", kaže Dragan Trivan, predsednik Grupacije detektivskih agencija.

Zakon koji je usvojen pre tri godine definiše:

Detektivi mogu da tragaju za ljudima koji izbegavaju krivično gonjenje, istražuju slučajeve maloletničke delinkvencije ili prevare osiguranja. Mogu biti angažovani na slučajevima oštećenja imovine, anonimnih pretnji, zaštite intelektualne svojine i utvrđivanja uspešnosti poslovanja firmi i kompanija.

Obuka detektiva, izdavanje licenci i nadzor je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je uprkos roku od godinu dana od usvajanja Zakona, tek početkom 2016. godine krenulo sa stručnim obukama.

Ministarstvo je do 20. oktobra 2016. godine izdalo 21 licencu fizičkim licima za vršenje detektivskih poslova i 2 licence pravnim licima. Ministarstvo će do kraja 2016. godine sprovesti još jedan ciklus obuka.

Iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) upozoravaju - detektivska obrada podataka o trećim licima nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), a problematične su i odredbe koje daju ovlašćenja detektivima da vrše potragu za nestalim licima.

"Nije nemoguće da neko iz kriminalnog miljea pokuša da dođe do zaštićenih svedoka putem detektiva... Detektivi su nadležni i za pronalaženje osoba koje se kriju od krivičnog gonjenja koje su opet nadležnost državnih organa, a ne privatnih detektiva", navodi Predrag Petrović iz BCBP.

Očekuje se da od početka 2017. godine, a po okončanju procesa licenciranja MUP pojača nadzor nad petnaest detektivskih agencija, dok ispred Grupacije tih agencija poručuju da su formirali radnu grupu koja će predložiti konkretne izmene Zakona.

Izvor: Vebsajt N1, Jelena D. Petrović i Vojislav Stevanović, 06.11.2016.
Naslov: Redakcija