Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Za podnošenje zahteva elektronskim putem za izdavanje građevinske dozvole neophodno je imati elektronski potpis, koji u MUP-u može besplatno dobiti svako sa biometrijskom ličnom kartom. Prvi i najduži korak na tom putu je ispunjavanje lokacijskih uslova. U objedinjenoj proceduri, urbanisti traže podatke od svih preduzeća i relevantnih institucija, o troškovima priključenja na elektro, vodovodnu i kanalizacionu, toplifikacionu mrežu. Lokacijski uslovi važe 12 meseci i u tom periodu se potom može pokrenuti postupak za izdavanje dozvole koji obično traje između 7 i 10 dana. Uz zahteve i skenirane takse, prilaže se i idejno rešenje, koje je projektant napravio i overio elektronskim potpisom. Nakon izdavanja građevinske dozvole treba izvaditi i upotrebnu dozvolu


Od početka 2016. godine u Požarevcu je elektronskim putem podneto više od 700 zahteva za građevinske dozvole.

Iako se građani još nisu navikli na ovaj način za traženje dozvole za gradnju, on znatno skraćuje proces kako do dozvole mogu da dođu. Do nove građevinske dozvole za 28 dana - govorili su iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 2015. godine. U Odeljenju za urbanizam su izjavili da je to optimistična procena, retka i ostvariva jedino u idealnim uslovima.

Prošle godine u martu su usvojeni brojni podzakonski akti, pravilnici i nekoliko uredbi o objedinjenoj proceduri, koja je imala za cilj da građanima olakša proces dobijanja građevinske dozvole. Ono što je moralo da se radi od šaltera do šaltera, sada može da se radi i elektronski. U Požarevcu je od 1. januara 2016. godine podneto preko sedam stotina zahteva za izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem, a činjenica da je 219 zahteva već u prvi mah odbačeno zbog formalnih nedostataka svedoči da se Požarevljani tek "uhodavaju" sa ovim vidom traženja dozvola.

Suzana Trifunović iz Odeljenja za urbanizam izjavila je da je za prijavljivanje putem interneta neophodno imati elektronski potpis, koji u MUP-u može besplatno dobiti svako sa biometrijskom ličnom kartom. Ona dodaje da izdavanje dozvola, kada se one traže elektronskim putem svakako ide brže. Prvi i najduži korak na tom putu je ispunjavanje lokacijskih uslova. U objedinjenoj proceduri, urbanisti traže podatke od svih preduzeća i relevantnih institucija, o troškovima priključenja na elektro, vodovodnu i kanalizacionu, toplifikacionu mrežu. Građani zato ne moraju da "trče" od šaltera do šaltera da bi dobili te podatke. Kod ispunjavanja lokacijskih uslova, po pravilu se najduže čeka na podatke iz EPS-a, koji troškove za priključenje na mrežu dostavlja u zakonskom roku, ali desetak dana po upućenom zahtevu.

Ovaj korak je ranije trajao između 30 i 60 dana. Sada je to vreme upola kraće, a lokacijski uslovi važe 12 meseci i u tom periodu se potom može pokrenuti postupak za izdavanje dozvole koji obično traje između 7 i 10 dana. Uz zahteve i skenirane takse, prilaže se i idejno rešenje, koje je projektant napravio i overio elektronskim potpisom. Treba napomenuti da nakon izdavanja građevinske dozvole treba izvaditi i upotrebnu dozvolu, što su mnogi građani ranije previđali.

U celom poslu plaća se i nekoliko taksi - za lokacijske uslove, republička administrativna i lokalna administrativna taksa, propisana gradskom Odlukom. Dok su prve dve takse skupa oko 1.700 dinara, LAT je oko 2.000 dinara za individualne objekte, a kada je reč o većim objektima, zavisi od namene i kvadrature.

Izvor: Vebsajt Danas, Z. V., 05.11.2016.
Naslov: Redakcija