Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Pored fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja Predlogom zakona je uvedeno i ekonomsko nasilje, koje kao oblik psihičkog nasilja predstavlja uskraćivanje i kontrolisanje pristupa novcu odnosno nejednaku dostupnost zajedničkim sredstvima


Opšta dužnost svih građana i građanki je da prijave nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od nasilja, predviđeno je Predlogom zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 27. oktobra 2016. godine, nakon čega je upućen u skupštinsku proceduru.

Jedan od važnijih ciljeva Predloga zakona je uspostaviti standardne mehanizme u slučajevima kada postoje elementi nasilja, ali nema zakonskog osnova da se nasilnik skloni od žrtve. Kako se navodi u obrazloženju Predloga zakona, "nasilnik ne sme ostati kod kuće", i to ne samo kada je krivično delo učinjeno, nego i kada postoji neposredna opasnost od krivičnog dela, odnosno nasilja.

S tim ciljem Predlogom zakona se precizira na koji način postupaju državni organi i nadležne ustanove. Kada se sazna za nasilje u porodici, "nadležni policijski službenik" - specijalizovano i senzibilno službeno lice - dužan je da proceni rizik od neposredne opasnosti od nasilja i, ako je potrebno, izrekne hitnu meru. Hitna mera u ovom slučaju podrazumeva udaljavanje iz stana onoga ko je počinio nasilje kao i zabrana da sa žrtvom kontaktira. Ove mere ne mogu trajati duže od 48 sati, ali ukoliko i dalje postoji opasnost od nasilja, javni tužilac može zahtevati produženje hitnih mera za još 30 dana.

Predloženi zakon reguliše saradnju nadležnih organa i ustanova, normira specijalnu obuku koju policija, tužilaštvo i sud moraju da završe i propisuje uspostavljanje centralne evidencije podataka o slučajevima nasilja u porodici. Takođe, grupe za koordinaciju će "najmanje jednom u 15 dana razmatrati slučajeve nasilja u porodici u kojima nije okončan postupak".

Predlog zakona nadalje razrađuje i mehanizme zaštite žrtava, koje najpre moraju da budu informisane o svojim pravima, kao što je pravo na besplatnu pomoć, i da budu obaveštene o organima, licima i udruženjima koja pružaju pomoć i podršku. Jedna od bitnih mera je i izrada individualnog plana zaštite i podrške žrtvama.

Pojam nasilja u porodici je u Predlogu zakona šire definisan nego u Porodičnom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), najpre tako što je pored fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja uvedeno i ekonomsko nasilje, koje kao oblik psihičkog nasilja predstavlja uskraćivanje i kontrolisanje pristupa novcu odnosno nejednaku dostupnost zajedničkim sredstvima.

Izvor: Vebsajt Danas, M. M. S., 04.11.2016.
Naslov: Redakcija