Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI: Pored subvencija i povoljnih kredita, instrumenti dodele državne pomoći mogu biti i prodaja ili korišćenje imovine u javnoj svojini sa umanjenom naknadom ili bez naknade, otpis dela duga ili celog duga


Predlogom zakona o kontroli državne pomoći se jača transparentnost dodele državne pomoći, omogućava efikasnija kontrola i otklanjaju nejasnoće koje su do sada postojale, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Usvajanjem tog zakona se ispunjava i jedno od merila pregovaračkog Poglavlja 8 koje se odnosi na politiku konkurencije što povlači dobijanje pozitivne ocene Evropske komisije u godišnjem izveštaju.

Takođe, obezbeđuje se operativna nezavisnost Komisije za kontrolu državne pomoći.

Prema rečima ministra finansija, sada su jasno istaknuti i pobrojani instrumenti dodele državne pomoći, a pored subvencija i povoljnih kredita, instrumenti mogu biti i prodaja ili korišćenje imovine u javnoj svojini sa umanjenom naknadom ili bez naknade, otpis dela duga ili celog duga i drugo.

Precizno su navedene situacije koje ne predstavljaju državnu pomoć.

Ministar objašnjava da se tim zakonom predlaže uvođenje registra državne pomoći najkasnije u roku od godinu dana od početka primene zakona. Naveo je i da je propisana jasna zastarelost povraćaja državne pomoći i to tek po isteku perioda od 10 godina počev od dana dodele državne pomoći.

Komisija za kontrolu državne pomoći steći će status pravnog lica, raspolagati sopstvenim budžetom i za svoj rad odgovarati Narodnoj skupštini.

Komisija će sprovoditi analize dodeljene državne pomoći, a sačinjavaće i godišnji izveštaj o dodeljenoj pomoći, kao godišnji izveštaj o popisu šema te pomoći. Takođe, komisija će moći da zabrani dodelu državne pomoći ukoliko oceni da je neusklađena, ali će moći i da naloži povraćaj već dodeljenih sredstava. Komisija će imati pravo da kazni korisnika pomoći ako ne bude postupao po njihovom nalogu.

Javni nadzor nad obavljanjem revizije i kontrola kvaliteta nad radom revizorske struke će se, prema Predlogu zakona o reviziji, obavljati u Komisiji za hartije od vrednosti, dok se sada taj postupak obavlja u Komori ovlašćenih revizora, Odboru za javni nadzor i Ministarstvu finansija, rekao je ministar Siniša Mali.

Mali je objasnio da je predložene rešenje u skladu sa zahtevima EU regulative i u skladu sa najboljom praksom. "Izricanje mera će biti kraće, a bilo je slučajeva da proces traje i više od šest meseci od započinjanja procesa u okviru Komore ovlašćenih revizora", objasnio je ministar u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Blic, 03.10.2019.
Naslov: Redakcija