Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU: Elektronske fakture obavezne od 1. januara 2022. godine. Svi sertifikati koje poseduju knjigovođe i računovođe, a koji im omogućavaju da se bave tim poslom, važiće i nakon usvajanja novog Zakona


Predlog zakona o računovodstvu predviđa uvođenje obaveznih e-faktura i to od 1. januara 2022. godine, rekao je ministar finansija Siniša Mali u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Prema predlogu tog zakonu, obaveza pravnim licima, odnosno preduzetnicima je da fakture kao računovodstvene isprave izdaju isključivo u elektronskom obliku, navodeći da će se tako pojednostaviti procedura njihovog izdavanja, skratiće se vreme neophodno za obavljanje poslova i biće omogućen brži povraćaj PDV-a.

Kada je reč o regulisanju računovodstvenih usluga, Mali je objasnio da će Komora ovlašćenih revizora izdavati dozvole pravnim licima i preduzetnicima za rad, dok će Registar voditi Agencija za privredne registre.

Mali je naveo da će Registar pružalaca računovodstvenih usluga početi sa radom 1. januara 2021. godine.

"Pravna lica, odnosno preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona u obavezi su da usklade svoje poslovanje sa odredbama zakona", naveo je Mali.

On je dodao da se ukida obaveza sastavljanja i dostavljanja dva seta izveštaja, za statističke i druge potrebe i finansijske izveštaje, Agenciji za privredne registre.

Takođe, predloženim zakonom prihvata preporuka 28 MANIVALA za izmenu postojeće regulative u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima s njima povezanim licima, kao i saradnicima da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Svi sertifikati koje poseduju knjigovođe i računovođe u Srbiji, a koji im omogućavaju da se bave tim poslom, važiće i nakon usvajanja novog Zakona o računovodstvu, izjavio je ministar finansija Siniša Mali, objašnjavajući pred poslanicima pojedine odredbe novog zakonskog rešenja.

Ministar finansija je precizirao da će svi sertifikati važiti i dalje, a da se novim zakonom stvara obaveza za nove računovođe i knjigovođe da imaju licencu koje su usklađene sa evropskim normama.

Poslanica Slavica Živković je govoreći o Zakonu o računovodstvu rekla da će sve knjigovođe i računovođe koje su završile kurseve za tu delatnost, morati da usavrše svoja znanja i ponovo pohađaju kurseve kod priznatih strukovnih udruženja.

Takođe, novi zakon, rekla je, propisuje da će sva preduzeća u Srbiji morati da imaju najmanje jednog zaposlenog računovođu ili knjigovođu, a firme imaju rok od tri godine od momenta usvajanja zakona da se prilagode novim pravilima.

Računovođe i knjigovođe moraće da se doškoluju kod profesionalne organizacije u zemlji a koje su pak članice evropskih strukovnih udruženja.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.10.2019.
Naslov: Redakcija