Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Inicijativa Zaštitnika građana da se vanbračna zajednica sa maloletnikom kvalifikuje kao krivično delo protiv polne slobode


Na sednici Nacionalne koalicije za sprečavanje dečjih brakova, koja je u organizaciji Nišavskog upravnog okruga održana u Nišu 01. oktobra 2019. godine, pomoćnica Generalnog sekretara Nataša Jović, ukazala je da je dalje širenje Koalicije neophodno, posebno predstavnicima pravosudnog sistema, odnosno sudova i tužilaštava. Bez njihovog adekvatnog učešća i na pravima deteta zasnovanog odgovora na pojavu dečjeg braka, nije moguće delotvorno uspostavljanje strateškog i sistemskog pristupa, a koliko je važno da se pravosudni sistem aktivnije uključi pokazala je i nedavna javna debata o presudama donetim u slučaju devojčice koja je u dečji brak uvučena sa 13 godina, naglasila je Jović.

Jović je takođe istakla da se i sada pokazuje osnovanost inicijative Zaštitnika građana za izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) u delu koji se odnosi na krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom. Ona je ukazala da ovo krivično delo ne potpada u grupu krivičnih dela protiv polne slobode, čime se isključuju dodatni zaštitnik mehanizmi za decu žrtve propisani tzv. Marijinim zakonom. Ona je pozvala Koaliciju da među svoje prioritete stavi inicijativu za izmene i dopune Krivičnog zakonika, kao i inicijativu za redefinisanje Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

 Obaveza je svih sistema da, kada saznaju za pripremu, ugovaranje ili zasnivanje dečjeg braka podnose krivične prijave nadležnim tužilaštvima. Ove obaveze nisu samo obaveze sistema socijalne zaštite i policije, već i ustanova i organa u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, medija i informisanja, omladine i sporta i drugih, ukazala je Jović.

Nacionalna koalicija osnovana je 2019. godine sa ciljem da se započne rad na uspostavljanju i razvijanju institucionalnih mehanizama za prevenciju dečjih brakova i njihovo suzbijanje. Pristup rešavanju problema dečjih brakova zahteva visok stepen angažovanja svih sistema i sistemski pristup, koji u ovom trenutku Srbiji nedostaje. Zaštitnik građana je član Koalicije od njenog osnivanja.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 03.10.2019.
Naslov: Redakcija