Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Srbija da plati 180.000 evra odštete radnicima državnih preduzeća zbog neizvršenja ili odlaganja izvršenja sudskih odluka


Evropski sud za ljudska prava naložio je državi Srbiji da zbog neizvršenja ili odlaganja izvršenja sudskih odluka donetih u sporovima protiv državnih ili društvenih preduzeća, isplati po 2.000 evra svakom od 90 radnika tih preduzeća.

Ova odluka, koja je objavljena na sajtu Evropskog suda, doneta je u tri slučaja "Kostić protiv Srbije", "Golić i drugi protiv Srbije" i "Mihajlović i drugi protiv Srbije". Podnosioci predstavke žalili su se na neizvršenje ili odlaganje izvršenja domaćih odluka donetih protiv društvenih/državnih preduzeća.

U presudama se ne navode imena preduzeća iz kojih potiču radnici - podnosioci predstavki, ali se konstatuje povreda prava garantovanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Takođe se u sve tri presude navodi isti zaključak da "sud smatra da u ovom slučaju vlasti nisu preduzele sve neophodne napore da blagovremeno sprovedu odluke u korist podnosilaca predstavke".

Zbog povrede prava sud je naveo da država mora da plati podnosiocima predstavki u roku od tri meseca po 2.000 evra, konvertovane u domaću valutu po kursu važećem na dan namirenja.

Ukoliko ne dođe do isplate pomenutih iznosa u roku od tri meseca država će morati da plati i kamatu.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.10.2019.
Naslov: Redakcija