Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI: RASPISAN KONKURS ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U VLASNIšTVU GRADA BEOGRADA - ROK ZA PRIJAVU 6. NOVEMBAR 2015. GODINE


Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem oglasila je šesnaest nepokretnosti na kojima je nosilac prava javne svojine Grad Beograd. Površina stambenih jedinica, koje se nude, kreću se od deset do 86 kvadratnih metara.

Reč je o gradskim stanovima, a to znači da su u pravnom smislu sigurni. Iako ne postoji mogućnost da Gradu budu plaćeni na rate na osnovu postojećih odredaba Zakona o javnoj svojini("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014 - dalje: Zakon), zainteresovani ipak mogu da zatraže kredit kod poslovne banke. Pravo na učešće u javnom nadmetanju imaju i fizička i pravna lica, istakla je sekretarka za imovinsko-pravne poslove, Slavica Savičić.

Razgledanje nepokretnosti je od 12. do 30. oktobra 2015. godine, svakog radnog dana od 11 do 15 časova, a po prethodnoj najavi. Navedene nepokretnosti otuđuju se u viđenom stanju bez prava kupaca na naknadnu reklamaciju.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, u skladu sa Zakonom, koja do 6. novembra 2015. godine dostave potpune prijave i to za svaku nepokretnost posebno.

Potrebne informacije i uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnostima mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove Gradske uprave, u ulici 27. marta 43-45, I sprat, kancelarija broj 156 ili na broj 011/2753-763, od 9 do 15 časova.

Javno nadmetanje će biti održano 16. novembra 2015. godine u 12 sati u Gradskoj upravi u 27. marta 43-45.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 07.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija