Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 7. OKTOBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO - RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA I PREDLOZI ZA DONOšENJE AUTENTIčNOG TUMAčENJA POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


138. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici od 7. oktobra 2015. godine, razmotrio više predloga zakona koji su predloženi Narodnoj skupštini za razmatranje na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini.

Odbor je većinom glasova ocenio da su u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom Republike Srbije predlozi zakona o:

  • izmenama i dopunama Zakona o železnici,
  • izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice,
  • potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike,
  • potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari,
  • potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari,
  • izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu,
  • uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti,
  • potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

139. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 7. oktobra 2015. godine, razmotrio Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba čl. 27, 28, 40 i 71. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003 i 84/2004) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), koji je podneo narodni poslanik Dragan Nikolić.

Članovi Odbora su jednoglasno ocenili da je Predlog za donošenje autentičnog tumačenja opravdan i dostavio ga Narodnoj skupštini na odlučivanje.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 07.10.2015.